top of page

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURU (1 Nisan 2018 Tarihind


                                               20/03/2018

                                               TEİS2018-18

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

   GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                               ANKARA

Konu : 1 Nisan 2018 Tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Nesil Ödeme kaydedici cihazlara perakende satışta kullanılan harici bilgisayar donanım ve yazılımların bağlantılı şekilde çalışması yönündeki düzenleme hk.

Bilindiği üzere 30 Eylül 2017 tarihli 483 numaralı tebliğin 8. Maddesinde Yeni Nesil Ödeme kaydedici cihazlara perakende satışta kullanılan harici bilgisayar donanım ve yazılımların bağlantılı şekilde çalışması gerektiği belirtilmiş olup, uygulamanın 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Eczanelerimizde bulunan ilaçların neredeyse tamamına yakını Sosyal Güvenlik Kurumuna Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen ödeme kuralları gözetilerek reçete karşılığında satılmakta ve fatura edilmektedir. Bu reçetelerin karşılanması sırasında kimi zaman ecza depolarından daha sonra tedarik edilen ilaçların karekodları sisteme aynı gün ya da daha sonra kayıt edilmekte, hastaların ücretli olarak alması gereken ilaçlar ve hasta katılım payları zaman zaman veresiye olarak tahsil edilmekte, sürekli kullandıkları ve siteme göre bitmemiş gözüken ilaçları hasta mağduriyeti yaşanmaması için emaneten verilmekte, nakit olarak yapılan işlemler hastanın parasının çıkışmaması durumunda kredi kartıyla tahsil edilmekte,  eczanelerimizde kullandığımız eczane programlarının İTS entegrasyonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle de bilgisayar yazılımlarında stok hataları yaşanmaktadır.

Bunlar gibi ve burada sıralayamadığımız kadar çok karmaşık işlem içeren durumlar nedeniyle eczanede perakende satışta kullanılan bilgisayarların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlara entegrasyonu; gerek eczanelerin iş akışı, gerek eczane yazılımlarının ve İTS ve Medula Provizyon Sistemi alt yapılarının hazır olmaması nedeniyle mümkün değildir.

Bahsi geçen sistemin eczanelerimizde uygulanması, eczanelerin iş akışını olumsuz olarak etkileyeceği gibi, eczanelerimize yeni aldığımız mevcut Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların eczane programlarıyla çalışması da mümkün olmadığından, 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama Türk halkının ilaca ulaşmasına ciddi anlamda sekte vuracaktır.

Bakanlığınız verilerine göre vergi rekortmenleri sıralamasında Noterlerden sonra geldiği göz önünde bulundurulduğunda eczanelerimizin vergi kaybı ya da ziyana sebep olmadığı açıkça ortada olduğundan ; yukarıda kısaca belirttiğimiz hususlar göz önünde bulundurularak, söz konusu düzenlemenin daha ileri bir tarihe  ertelenmesini ve eczacıların bu uygulamadan muaf tutulması hususunda gereğini  bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

   GENEL BAŞKANI

bottom of page