top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YAPILAN YAZILI BAŞVURUMUZ. (İkinci eczacı hk.)


                                                                                              30.03.2017

                                                                                              TEİS2017-28

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu : İkinci eczacı çalıştırılmasına yönelik düzenlemenin uygulanmasında yaşanan sorunlar hk.

Bilindiği üzere 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki kanunun 5. maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ikinci eczacılık uygulamasında kanunda ve yönetmelikte açık bir şekilde ifade edilmeyen ancak uygulamada karşılaşılan durumlar hakkında çeşitli il müdürlüklerinin farklı farklı uygulamaları olduğu, ikinci eczacı çalıştırmak zorunda olan eczacıların bazı uygulamalar yüzünden çeşitli sorunlar ve mağduriyetler yaşadığı üyelerimizden gelen bildirimlerden anlaşılmaktadır.

Uygulamada yaşanan sorunların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve tüm ülkede uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen hususlarda görüşünüze ihtiyaç duyulmaktadır.Şöyle ki;

  1. Eczanede çalışan tüm eczacıların eczane açık olduğu müddetçe, tüm nöbetler dahil eczanede bulunması gerektiğine dair bildirim yapıldığı, gece nöbetlerinde kontrole gidilip ikinci eczacının görevi başında olup olmadığının kontrol edildiği ve tutanak tutulduğu ifade edilmektedir. İkinci eczacının İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde  eczane çalışanı olduğu göz önünde bulundurularak, nöbet sonrası mesaiye devam etmesinin hem yasal hem de insani olarak mümkün olmadığı, ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğunun gündüz yaşanan iş yoğunluğuna bağlı olarak yürürlüğe konulduğu, gece nöbetinde hem eczane sahibi eczacının hem de ikinci eczacının bulunması durumunda ertesi gün iki eczacının da çalışmasının mümkün olmadığı  göz önünde bulundurularak, ikinci eczacının iş kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde eczanede bulunacağına ,eczacının görevi başında olması durumunda gece nöbetinde bulunma mecburiyeti olmadığına ,

  2. Eczanede çalışan ikinci Eczacılarla anlaşamayıp karşılıklı ya da tek taraflı olarak iş akdinin bozulması durumunda ikinci Eczacının eczaneden ayrılışını bir dilekçe ile bildirdiği anda bir diğer ikinci Eczacının işe başlama dilekçesinin verilmesi gerektiği, yeniden bekleme süresinin olmadığının bildirildiği ifade edilmektedir. İkinci eczacının işten ayrılması anında ikinci eczacının hemen bulunmasının imkansızlığı göz önünde bulundurularak ikinci eczacının her ne sebeple olursa olsun işten ayrılması durumunda Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci bendine göre sürecin işletilmesi gerektiğine,

  3. İlgili yasal düzenlemede ikinci Eczacının 3 kez görevi başında bulunmadığını  tespiti halinde ikinci Eczacılık görevinin sonlanacağı hükme bağlanmış olup, ikinci Eczacının görevi son bulduktan sonra yeni ikinci Eczacının işe başlaması için Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin ikinci bendine göre sürecin işletilmesi gerektiğine dair İl müdürlüklerinin bilgilendirilmesi gerekmekte olup,

Söz konusu sorunlar hakkında başkanlığınızca yapılacak bildirimin tarafımıza da yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page