top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Eczanelerin İTS deaktivasyon işlemlerinde v


untitled

                                                                                              22/11/2016

                                                                                              TEİS2016-81

Sayın:HAKKI GÜRSÖZ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANI

Konu : Eczanelerin İTS deaktivasyon işlemlerinde ve İTS uygulamalarında yaşanan sorunlar hk.

Bilindiği üzere ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyip, akılcı ilaç kullanımı açısından önemli veriler elde etmek amacıyla kurulan İlaç Takip Sistemi süreçlerinin ve bildirimlerinin uygulanması için eczanelerimizde azami özen gösterilmektedir.

Ancak; gerek kullanılan stok takip yazılımlarından kaynaklı, gerek İTS sunucularından kaynaklı, gerek bölgesel internet ve elektrik kesintilerinden kaynaklı birçok etkene bağlı olarak İTS’ye yapılan bildirimler kesintiye uğrayabilmekte ve İTS stok tutarlılığı bozulabilmektedir. İTS bildirimlerinin aksamasındaki sebeplerden biri olan eczanelerde kullanılan stok takip yazılımlarının İTS süreçleriyle tam uyumlu hale getirilip, bu uyumun Kurum tarafından da denetlenerek sertifikalandırılmaları ile stok tutarlılığını bozan faktörlerden birinde ciddi bir iyileşme gözlemlenecektir. Şu an piyasada eczanelere yönelik hazırlanan yazılımların İTS süreçlerine uygunluğunu denetleyen bir yapı olmadığından eczacıların, İTS bildirimlerinin uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etme şansı bulunmamaktadır. İTS’nin ciddiyetine ve önemine uygun olarak sisteme bildirim yapan yazılımlar Kurum tarafından en kısa sürede denetlenip sertifikalandırılmalıdır.

Diğer taraftan; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile birlikte gündeme gelip, son tarihi 30 Kasım olarak bildirilen “Stok Affı” ile “Matrah Artışı” kavramlarının ne yazık ki “İTS stok tutarlılığı” ile karıştırıldığını görmekteyiz. Oysa ki İlaç Takip Sistemi; ticaretin boyutuyla ilgilenmediği gibi, stoklardaki ilaçların fiyatlarıyla ilgili ticari bilgileri ile de ilgili değildir. Dolayısıyla da mali bilgileri ve yükümlülükleri içeren bir sistem değildir. Bu yüzden; medyada yer alan “Eczacılar için beyaz sayfa” haberiyle yanlış bir algı halini alan, İTS stok kayıtlarının fiziki stok kayıtlarıyla tutarlı hale getirilmesi işleminin, 6736 sayılı kanuna istinaden izlenecek süreç ve uygulamalarla aynı tarihe kadar tamamlanmasını beklemek doğru değildir. Kaldı ki; “İTS Online İşlemler” sitesinden indirilmesi gereken stok listesinin güncel hali her gece 02:00’de hazır hale geldiğinden, eczanelerde yapılacak sayım işleminin hatasız sonuç verebilmesi için sadece Pazar günü ya da resmi tatil günlerinde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sayım işleminin kontrollü ve olabilecek en doğru şekilde yapılabilmesi için sadece Pazar veya resmi tatilleri bekleyen eczacılarımızın bu işlemi çok kısa bir sürede bitirmeleri mümkün olmayacaktır.

         İTS ve mali süreçlerin, sistemin genel kurgusu gereği ayrı değerlendirilip, eczacıların fiziki stoklarını İTS stok kayıtlarına uygun hale getirilmesi için; 30 Kasım tarihinin Kurum tarafından baz alınmayıp, İTS stoklarımızın her zaman erişilebilir olması , bu süreçte de eczane stok yazılım programlarının eksikliklerini ve hatalarını giderip tüm eczane stok kayıtlarının uygun hale getirilmesi için gereklidir. Aksi taktirde; eczanelerdeki kayıtlar İTS kayıtları ile hiçbir zaman birebir uyumlu olamayacağı için yapılacak denetimlerde eczacılar haksız ve suçsuz yere ciddi hak kaybı ve mağduriyet yaşayacaktır.

İTS uygulamasının temel taşlarından biri olan “GLN” kavramı eczacılar için bir nevi kimlik numarası niteliği taşıdığından bu numara, öneminin vurgulanması gereken kavramlardan bir diğeridir. GLN’si bilinen eczaneye İTS’nin herhangi bir paydaşı ürün çıkışı yapabilmekte ve bunun neticesinde eczacının bilgisi dışında bir ilaç hareketi yaşanabilmekte, İTS sisteminin amacı ve hedefine aykırı durumlar meydana gelebilmektedir. Bu çerçevede, Kurumun ilaç fiyatlarının gizliliği konusunda takındığı tutumu ve hassasiyeti GLN numaralarımız konusunda da göstermesini talep ediyoruz. Zira; GLN bilgimizin bütün kullanıcılar tarafından rahatlıkla biliniyor olması ve eczacının bilgisi dışında otomatik E-fatura aktarımı vb. sebeplerle İTS kayıtlarına işlenebilir olması hem eczaneler hem de İTS’nin diğer tüm paydaşları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Eczanelerimize ait olan GLN bilgisi; bizim kontrolümüzde ve kurumun korumasında olmak zorundadır.

         Telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerin yaşanmaması için bizlere talep ettiğimiz zaman yeni bir GLN tanımlanabilmesinin mümkün hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca art niyetli kişilerce eczacıların bilgisi dışında kendilerine yapılacak ürün çıkışlarının, eczacının mal alım bildirimi yapmadığı takdirde göndericinin üzerine kayıtlı hale geri dönmesi için 7 günlük bir “ürün kabul” sürecinin İTS kurgusuna en kısa sürede eklenmesi, olası mağduriyetlerin ve suiistimallerin önlenmesi için oldukça önemlidir.

Eczaneler hem günlük mesailerinde hem de gece nöbetlerinde birincil sağlık sunucularıdır. Bunun bilinciyle davranan tüm meslektaşlarımız; hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmaları için büyük bir özveriyle emek harcamaktadır. Bu bağlamda; eczanelerimize gelen hastalara; Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamında ilaçlarını alamıyorlar olsalar da, ilaç bedelini ödeyecek güçleri olmasalar da, hatta yeri geldiğinde doktora ulaşamadıklarında da “veresiye” olarak ilaçlarını verip, karekodlarını eczane yazılımlarındaki “Emanet Satış” modülüne kaydetmekteyiz. Eczacılar için oldukça sıkıntılı ve eczacıya mağduriyet yaşatabilen bir uygulama olmasına karşın hastaların acil sağlık sorunlarının çözümlenip, tedavi süreçlerinin kesintiye uğramaması adına eczanelerden verilen “emanet ilaç” konusu gibi hayatın olağan akışı gereği yaşanan bu ve benzeri durumlar bizlerin engel olamadığı ve de olamayacağı gerçeklerdir. İTS’de “Emanet hesabı web servisi” nin olmaması nedeniyle ,kurumunuzdan “Emanet hesabı web servisi “ açılmasını talep etmekteyiz.

         Sonuç olarak; Yukarıda kısaca özetlediğimiz iyileştirmelerin yanı sıra eczane pratiğine uygun, hasta sağlığını önceleyen düzenlemeler yapılmasını, eczacılara mağduriyet yaşatılmamasını, İTS süreçleriyle eczanedeki karşılaştığımız ilaç tedarik senaryolarının birbirlerine uygun hale getirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN              

                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                            GENEL BAŞKANI                  

Comments


bottom of page