top of page

SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARI YAYIMLANMIŞTIRDeğerli Üyelerimiz,

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.

Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler >Sendikası)


SUT DEĞİŞİKLİĞİ
.pdf
Download PDF • 41.17MB

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOM. KARARI
.pdf
Download PDF • 8.89MB

bottom of page