top of page

SUT Değişikliği Sonrası Bilgilendirme (17.05.2024 yürürlülük tarihi)

Değerli Üyelerimiz,

9 mayıs 2024 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan SUT değişikliği ile 17 Mayıs 2024 Cuma günü yürürlüğe girecek uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:

(Sendika olarak aldığımız bilgiye göre Medula sistemi yeni uygulamalara göre düzenlenecektir.)


 • Bir ilacın ilk kullanımında yada "ara verme" sonrası tekrar kullanımında 30 gün yerine değişiklikle 28 güne yetecek miktarda ilaç bedeli ödenecektir. (Ör: 28 tablet içeren müstahzarlarda, 1 aylık tedavilerde 1 kutu ilaç bedeli ödenecektir. )

 • 4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (5) Hastanın tedavisinde; a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Reçeteye yazılan ilacın miktarı, ambalaj boyutu dikkate alınarak toplamda 4 haftalık doza yetecek miktarda ise bu dozlar da bir aylık doz olarak kabul edilir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.


 • KÜB eklenen endikasyonlarında, endikasyon dışı kullanım onayı istenecek.

  • 4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme ile, Kısa Ürün Bilgilerine eklenen yeni endikasyonlar için, ilaç firmaları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvurular sonuçlanıncaya kadar, ilgili endikasyonlarda düzenlenen endikasyon dışı kullanım onaylarının kabul edileceği belirtilmiştir.


 • Büyüme hormonu bozuklukları tanısında, çocukların tedaviye başlamaları için beslenme bozukluğu bulunmaması koşulu kaldırılmıştır. Somatropin (Humatrope Liyofilize Toz İçeren Kartuş) ve somatrogon (Ngenla Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem) kullanımında cinsiyet ve yaşa bakılmaksızın, kemik yaşı kriteri kaldırılmıştır.

  • 4.2.6.A-1 – Çocuklarda somatropin ve somatrogon kullanım ilkeleri; (1) Tedaviye başlanabilmesi için hastanın çocuk endokrinolojisi veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı olmayan veya beslenme bozukluğu, boy sapması -2,0 standart sapmadan (SD) küçük ve yıllık büyüme hızı ve kemik yaşı için aşağıda yer verilen kriterleri birlikte karşılayan hastalarda çocuk endokrinolojisi veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu ile büyüme hormonu tedavisine başlanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.


 • 4.2.24.A - Astım tedavisinde: Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavisinde, nebül formundaki solunum sistemi ilaçlarının, Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonlarında kullanılması koşulu ile tüm hekimlerce raporsuz olarak en fazla bir kutu reçete edilmesi halinde, göğüs hastalıkları, immünoloji, immünoloji ve alerji, alerji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı ile aynı grupta yer alan etkin maddeleri içeren iki ayrı nebül formundaki ilaçların kombine olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.

  • (11) Nebül formundaki solunum sistemi ilaçları Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonlarında kullanılması koşulu ile tüm hekimlerce raporsuz olarak en fazla bir kutu reçete edilmesi halinde, göğüs hastalıkları, immünoloji, immünoloji ve alerji, alerji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Aynı grupta yer alan etkin maddeleri içeren iki ayrı nebül formundaki ilaçlar kombine olarak kullanılamaz.

  • 4.2.24.B - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde Nebül formundaki solunum sistemi ilaçları Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonlarında kullanılması koşulu ile tüm hekimlerce raporsuz olarak en fazla bir kutu reçete edilmesi halinde, göğüs hastalıkları, immünoloji, immünoloji ve alerji, alerji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerin biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Aynı grupta yer alan etkin maddeleri içeren iki ayrı nebül formundaki ilaçlar kombine olarak kullanılamaz.


 • 4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri: Gabapentin (Gabaset Film Kaplı Tablet) ve pregabalin (Symra Kapsül) etkin maddeli ilaçlarda sağlık kurulu raporları, ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 6 ay süreli olarak düzenlenecektir.

  • Gabapentin etken maddeli ilaçlar, ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 6 ay süreli olarak düzenlenebilecek.

  • Pregabalin etken maddeli ilaçlar, , ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 6 ay süreli olarak düzenlenebilecek.


 • Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (EK-4/E)

  • 22- Rifaksimin (Colidur, Hepazec Film Tablet)

   • Yalnızca; 200 mg tablet için; akut gastrointestinal enfeksiyon, hiperamonemi tedavisinde koadjuvant olarak, diyare baskın irritabl bağırsak sendromu tedavisinde 550 mg tablet için; 18 yaş ve üzerindeki hastalarda aşikar (overt) hepatik ensefalopati epizodlarının tekrarının azaltılmasında. (UH-P)

  • 33- İvermektin (Ziver, Armec Tablet)

   • İntestinal strongiloidiyaz (anguillulosis) tedavisinde veya Wuchereria bancrofti'ye bağlı lenfatik filariasisi olan hastalarda şüpheli ya da tanısı konmuş mikrofilaremi tedavisinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde,

   • Önceki tedavinin (topikal tedavi) başarısız olduğu ve uyuz tanısının klinik olarak veya parazitolojik inceleme ile doğrulandığının reçete açıklama kısmında belirtilen insan sarkoptik uyuzunun tedavisinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU


09.05.2024-Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT
.docx
DOCX dosyasını indir • 830KB

コメント


bottom of page