top of page

SURİYE’Lİ SIĞINMACILARA AİT REÇETELER İÇİN YAPILAN BAŞVURULARIMIZ.


teis yeni

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen Suriye’li hastalar ile ilgili yaşanan sorunlar; reçete kontrolünde olan gecikmeler ve ödenek sıkıntısı Başbakanlık ilgili Başkanlığına yazılı  olarak ve Maliye Bakanlığı BUMKO Genel müdürlüğü ile görüşülerek ve yazılı başvuru yapılarak iletilmiştir.

Yapılan başvurular aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

24/12/2014   TEİS2014-66/67

T.C.BAŞBAKANLIK

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI’NA

Ve

T.C.MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE VE MALİ KONTROL

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

   Konu : Suriye’li sığınmacılara ait reçetelerin ödenekleri hk.

Bilindiği üzere 2014 Mart ayından beri Suriye’li Hastalara ait reçeteler meslektaşlarımızın eczanelerinden karşılanmakta olup, bu reçetelere ait faturalar gerekli kontrollerden sonra AFAD Müdürlüklerine gönderilerek yapılan son kontrolden sonra eczanelere ödemesinin yapılması sağlanmaktadır.

Ancak Mart – Nisan 2014 aylarına ait faturalar haricinde kuruma teslim edilmiş ve son kontrolleri yapılmış faturaların ödemesi ödenek bittiği gerekçesi ile yapılamamış olup, Suriye’li sığınmacılara ilaç ve eczacılık hizmeti veren meslektaşlarımız ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Özellikle İstanbul’da yaklaşık 8 aydır ödeme alamayan meslektaşlarımızın mesleki ve insani duyarlılıklarından dolayı içine düştükleri bu zor durum göz önünde bulundurularak, AFAD İl Müdürlüklerine eczane reçete bedellerinin ödenebilmesi için yeterli ödenek gönderilmesi konusunda gerekli girişimin ivedilikle yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

        GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page