top of page

Suboxone 2 mg/0.5 mg Dilaltı Tablet ve Suboxone 8 mg/2 mg Dilaltı Tablet adlı ilaçlar için rapor ver


suboxone1

Değerli Üyelerimiz,

Suboxone 2 mg/0.5 mg Dilaltı Tablet ve Suboxone 8 mg/2 mg Dilaltı Tablet adlı ilaçlar için rapor verebilecek kuruluşlar hakkında Genelge aşağıdadır.Bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 88866997-505.99                      20.01.2014

Konu: Suboxone 2 mg/0.5 mg Dilaltı Tablet                                                        

Suboxone 8 mg/2 mg Dilaltı Tablet

GENELGE

2014/2

ilgi: a) 23.11.2009 tarih ve 079661 sayılı (2009174),

b) 14.10.2010 tarih ve 070068 sayılı (2010/72) Genelgeler

Bilindiği üzere Kırmızı Reçete ile Verilecek ilaçlar kapsamında bulunan “suboxone 2 mg/0.5 mg Dilaltı Tablet ve Suboxone I mgl2 mg Dilaltı Tablet” adlı ilaçlara dair reçetelendirme koşulları ilgide kayıtlı Genelgeler ile bildirilmiş olup, ilgi (a) Genelgemizde bahsi geçen ilaçların rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacağı ve raporun sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde kurulan madde bağımlılığı tedavi merkezleri olan yerlerden verileceği belirtilmektedir.

Ancak 16.02.2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış olup,29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği ile ayaktan ve yatarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) açma izni verilmektedir.

Bu çerçevede söz konusu ilaçlara dair rapor, kamu kurum ve kuruluşları  ile özel hastaneler bünyesinde bulunan ayaktan ve yatarak madde bağımlılığı merkezleri tarafından verilebilecektir.

Konunun iliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına , serbest hekim,veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle arz/rica ederim.

Dr.Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Comments


bottom of page