top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN E-REÇETE HAKKINDA DUYURU…


onemlı

Değerli Üyelerimiz,

SGK tarafından e-reçete hakkında duyurunun 5. Maddesinde açıklayıcı DÜZELTMELER yapılmıştır.Manuel reçete yazılacak istisnalar maddesinde yapılan düzeltmeler (sarı renk)  ve kurum duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

5) Manuel reçete yazılacak istisnalar; Son hali

a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,

b) Majistral ilaç içeren reçeteler,Allerji aşıları reçeteleri

c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler,

d) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler,

e) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,

f) Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler,yerine ;Acilde düzenlenen reçeteler

g) Aile hekimlerinin “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen manuel reçetelerin üzerinde, bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.

h) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

i) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler.


T.C.

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                                       18/01/2013

E-REÇETE HAKKINDA DUYURU

07.01.2013 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yapmış olduğumuz “E-REÇETE HAKKINDA DUYURU” başlıklı duyurunun;

1) 5 inci maddenin b fıkrasına virgülden sonra gelmek üzere “allerji aşıları reçeteleri,” ifadesi eklenmiştir.

2) 5 inci maddenin f fıkrasında yer alan “Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler,” ifadesi “Acilde düzenlenen reçeteler,” olarak düzenlenmiştir.

3) 5 inci maddenin g fıkrasında yer alan “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen manuel reçetelerin üzerinde, bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page