top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULAR…(Almanya -Yurtdışı Hakkında)


SGK

Değerli Üyelerimiz,

01.04.2014 tarihinde uygulamaya giren Yurt dışı (Almanya ) için Medula sisteminden provizyon alınması konusunda sizlerden gelen şikayetler devamlı olarak ilgili birime iletilmektedir. Kurum tarafından yapılan uygulama ile ilgili duyuruları aşağıda bilgilerinize sunarız.

TEİS

MEDULA DUYURUSU

Tarih : 03.04.2014 Konu : YURT DIŞI SİGORTALILAR(ALMANYA) HAKKINDA Açıklama : Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için, Kurum web sayfamızda 03.04.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyurunun da dikkate alınması ve buna göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki kişilere Aile hekimliklerince e-reçete düzenlemek için sistem kurulana kadar manuel reçete düzenlenmesi ((Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir) ibaresi aranmayacak) ve sözleşmeli eczanelerce de aile hekimliklerince düzenlenen manuel reçetelerin üzerine 10 haneli YUPASS numarasının yazılması ve bu numara ile eczane sistemine girişin yapılması gerekmektedir. Ayrıca eski rapor girişlerinde de YUPASS numarası kullanılacaktır.

DUYURU I-Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-02.04.2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. (02.04.2014) 

Değişiklikler;

1.35 –  02.04.2014 – Yurt Dışı Sigortalılar (Almanya) için 01.04.2014 tarihinden itibaren Medula Sistemi üzerinden provizyon alınmaya başlandı. Bu kapsamdaki kişilere ait e-Reçete / e-Rapor giriş servisinde kişilerin T.C.Kimlik Numarası yerine 10 haneli YUPASS (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi) numarası kullanılmalıdır.  

DUYURU II-Almanya sigortalı hastalarda dikkat edilecek hususlar

03/04/2014

TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Almanya sigortalıları için hazırlanmış olan Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sisteminin (YUPASS) Medula bölümü 1.4.2014 tarihinde işletime açıldığından dolayı aşağıdaki hususların hatırlatılması uygun görülmüştür.

1- Bu kapsamdaki kişiler sağlık hizmet sunucularına anılan tarihten itibaren Medula üzerinden 10 haneli YUPASS numarası ile başvuracaklarından bundan böyle kesinlikle Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Hakkı Belgesi ile sağlık yardımı verilmeyecektir. Bu belge ile müracaat eden kişiler YUPASS numarası almaları için Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine yönlendirilecektir.

2- Almanya sigortalıların daha önce almış oldukları tedavi raporları (Hemodiyaliz, FTR, ESWT, ESWL) ile Medula Hastane sistemi üzerinden hizmet alabilmeleri için söz konusu raporlarının YUPASS numaraları ile raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca Medula Hastane sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir.

3- Bu kapsamdaki kişilerin ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı Sağlık Uygulama Tebliği 1.8.1 maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan “ SUT’un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir”, hükmü gereğince sağlık hizmet sunucularınca, doğrudan kişilerden tahsil edilecektir.

Tüm sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU III- Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sisteminde dikkat edilecek hususlar

31/03/2014

TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

01/04/2014 tarihinden itibaren Almanya sigorta kurumları adına sağlık yardımı hakkını elde etmiş sigortalılar, aylık gelir sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ülkemizde bulundukları ya da ikametleri sırasında Kurumumuzla anlaşmalı sağlık hizmet sunucularından, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi üzerinden “Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemince” üretilen 10 haneli YUPASS numarası ile sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaklardır.

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sisteminde dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, bu kapsamdaki kişilerin müracaatı aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, Medula sistemi üzerinden YUPASS numarası ile bildirilen kimlik bilgilerinin resimli bir kimlik belgesi ile doğrulanması yeterli görülecektir. Bu kişiler için Kurum tarafından duyuruluncaya kadar Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6 maddesinde yer alan biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmayacaktır.

2- Provizyon sisteminde TC Kimlik Numarası ile yapılan sorgulamada Tescil Kapsamı ve GSS Kapsamı alanlarında Yurtdışı Anlaşmalı Emekli Sigortalılar ya da Yurtdışı Anlaşmalı Sigortalılar şeklinde kapsam belirtildiğinde bu kapsamda işlem yapılmayacaktır. Bu durumda ilgili kişilerden YUPASS numarası alınarak bu numara ile provizyon sorgusu yapılarak müstahak olması halinde sağlık yardımları verilecektir.

Tüm sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

bottom of page