top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU


sgk12

Değerli üyelerimiz,

SGK,GSS Genel müdürlüğü tarafından 10.01.2013 tarihli SUT değişikliği için  düzeltme duyurusu yayınlanmıştır. Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                                                                                                                15.01.2013

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Yapıldığı belirlenen maddi hatanın uygulamada sıkıntı yaratmaması amacıyla bu duyuru metnine ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu Tebliğin;

1)Madde 5’de “(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir.”

şeklinde yer alan hükümde sehven yazılan “Ek:2/B” ifadesi “Ek:2/C” olarak,

2)Madde 24’de “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (Ek-2/B)” ilave şeklinde ifade edilen (55) numaralı madde, Ek:2/C listesinin (57) numaralı maddesi olarak,

işlem görecek olup, eczane provizyon sistemi de bu doğrultuda kurgulanmıştır.

3) 10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 35 numaralı maddesinin (b) fıkrasında yer alan “26 ila 34 üncü maddeler” ifadesi, tebliğin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerini kapsamaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Comments


bottom of page