top of page

SHGM: Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI


31 Ocak 2024

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.


3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

2024 yılı için 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılarak 25.01.2024 tarih ve E-23642684-407.03-234054962 sayılı Makam Oluru ile güncel tarife yürürlüğe konulmuştur.


Güncel Tarife 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Comments


bottom of page