top of page

SGK: Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru (Üretici/Yetkili/Aracı/Depo)

YURT DIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmakta ve Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz Ankara Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbni Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.

Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)’nde yer alan ve İbni Sina SSGM tarafından tedarik edilen ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlar veya farmasötik eşdeğerlerinden belirtilen tahmini ihtiyaç miktarını karşılamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik teklifleri ve taahhütname ekinde belirtilen belgelerin asıllarının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 28/02/2022 tarihi saat 10:00- 14:00 aralığında kapalı zarf içinde ulaştırılması gerekmektedir.

  • Tekliflerin Kurum Başkanlığı genel evrak servisine elden teslim edilmesi gerekmektedir .

  • Elektronik posta, KEP iletisi vb. başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • Kuruma daha önceki yurt dışı ilaç temin işlemleri ile ilgili olarak tahsil edilmemiş borcu veya devam etmekte olan davası bulunan firmaların ve bu firmalarla irtibatlı iltisaklı firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir. Bu firmalarca teklif verilse dahi dikkate alınmayacaktır. 28/02/2022 tarihi itibariyle; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” eki yurt dışı ilaç listesinin tedarik edilebilen ilaçlar sekmesinde yer almayan ilaçlara ilişkin teklifler değerlendirilmeyecektir. Kurumun, ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlarla ilgili olarak düşük birim fiyatlı ucuz eşdeğer ilaç kaydı veya mevzuatsal değişiklik olması gibi durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç miktarı ve fiyat üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu ve benzeri değişiklikler hakkında Kurumun başvuru sahiplerine bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kurum, alınan teklifler arasından ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde alım yapacağı firmaya sipariş oluşturabilecek; diğer firmalara herhangi bir bildirimdebulunulmayacaktır. Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

Kurumca yurtdışından temin edilen ilaçların tahmini ihtiyaç ve fiyat listesi

ETKİN MADDE LİSTESİ
.xlsx
XLSX dosyasını indir • 12KB

Yurt Dışından İlaç Tedariğine İlişkin Taahhütname

TAAHHÜTNAME ŞUBAT 2022
.docx
DOCX dosyasını indir • 21KB


Comments


bottom of page