top of page

SGK VE TKHK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Kapatılan hastanelerde görevli doktorlarca düzenlenen r


teis yeni

04/10/2016

                                                                                     TEİS2016-65/66

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Ve

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Kapatılan hastanelerde görevli doktorlarca düzenlenen rapor ve reçetelerdeki düzeltmeler hk.

         Bilindiği gibi eczanelerce karşılanan reçetelerde ve bu reçetelere ait ilaç kullanım raporlarında gerek kaydı yapan kurum personelinin hatasından kaynaklı sorunların giderilmesi, gerekse hastanın tedavi sürecindeki doz ve kullanım miktarlarındaki değişikliklerin Medula’ya işlenmesi gerekçeleriyle düzenlenen reçete ve raporlarda zaman zaman değişiklik yapılması gerekebilmektedir. İlgili düzeltmenin yapılması için başvurulan sağlık hizmet sunucusunun kapatılmış/ruhsatının iptal edilmiş olması halinde ise eczacılar bu düzeltme taleplerini iletecek muhatap bulmakta ne yazık ki zorlanmaktadırlar. Özellikle son dönemde kapatılan hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi gibi kuruluşların artmasıyla üye eczacılarımızdan bu yönde gelen şikayetlerde ciddi bir artış gözlenmiştir.

         Çalıştığı sağlık hizmet sunucusunun kapatılmasının ardından, ilgili kuruluşun faaliyette olduğu dönemde düzenlenmiş reçete ve ilaç kullanım raporlarında ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, tedavi şeması, ICD kodu vb bilgilerde herhangi eksiklik/düzeltme talebi iletilmesi halinde, bu reçete/raporu düzenleyen fakat artık başka bir kuruluşta çalışan hekimin bahsi geçen düzeltmeyi yapmaktan imtina etmesi veya yazılımsal olarak yapamayacağını beyan etmesi hastaların kesintisiz sağlık hizmetinin bir parçası olan ilaç temini sürecini sekteye uğratmaktadır.

         Hastaların ve eczacıların reçete/rapor düzenlenmesi ile ilgili süreçlerden mağdur olmaması için; çalıştığı kurum kapatılmış dahi olsa düzenlenmiş reçetenin/raporun düzeltilmesi konusundaki sorumluluğun eczacıya yüklenmemesi, bu tip durumlarda başta çalışma yeri değişen hekim olmak üzere, çalıştığı kurumun tüm yetkililerinin daha çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip olması, bahsi geçen düzeltme işleminin yapılması konusunda yardımcı olmaları yönünde tüm sağlık hizmet sunucularına gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                   Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                     GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page