top of page

SGK: OPTİK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMİ İÇİN SON TARİH 1 ŞUBAT

SGK Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yenileme işlemlerinin 01 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.


2021 yılı SGK Sözleşme bedeli Kurum tarafından 08.01.2021 tarihinde yapılan duyuru ile Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yatırılan bedele ait dekontun dilekçe ile birlikte Kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.


1. Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,

2. Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;


SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya Beyan usulü sistemini internet bankacılığına entegre eden bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması gerekmektedir.


Ödemeler ; SGK ödemeleri

Yatırılacak yöntem ; Beyan usulü

İl seçimi ; Ankara

Seçilecek birim (saymanlık adı) ; Gelir Muhasebe Birimi

Referans numarası (sorgulama tipi) ; vergi numarası (öncelikli) veya T.C. kimlik numarası

Başvuru tipi ; 1046 GSS sözleşme ücret

Ödenecek bedel ; 715.50 TL


Açıklama kısmına;

1-) Optisyenlik müessesesinin ismi, mesul müdür adı soyadı,

2-) SGK Medula sicil numarası,

3-) 2021 yılı optik sözleşme ücreti

Şeklinde bilgiler yazılacaktır


Ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

2021-01-08 - SGK DUYURUSU
.pdf
PDF dosyasını indir • 117KB
 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


08.01.2021

DUYURU


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2021 YILI SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ MÜESSESELERİN VE SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNE


Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; "Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme"lerin Yürürlük bölümünde yer alan "Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır. " hükümlerine istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1 (bir) yıl daha devam edecektir.


Diğer taraftan, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hükümlere göre Kurumumuza ödenecek olan sözleşme ücretinin 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmekte olup, 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi zorunludur.


Bu sürenin sonunda dekontun teslim edilmemesi halinde, söz konusu dekontu teslim etmeyen SHS’ lerin MEDULA sistemi pasif hale getirilecek olup bu dönemde (01.02.2021 - Dekontun Kuruma teslim edildiği gün arasında kalan dönem) karşılanan reçete bedelleri ödenmeyecektir.


Tüm ilgililere duyurulur.Comentários


bottom of page