SGK MEDULA DUYURUSU


SGK MEDULA DUYURUSU

Tarih : 12.04.2016 Konu : Protokol Hükümleri Hk. Açıklama : Protokolün 3.4. maddesinde belirtilen Mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir. hükmüne göre 01.04.2016 tarihinden,

Protokolün 3.7.maddesi 14. fıkrasında belirtilen (d- bendi-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler ve p-bendi- Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab) hükümlere göre 12.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere sistemde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

 Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler şimdilik sistem tarafından kontrol edilemediğinden burada yazılan reçeteler sisteme girilirken eczane ekranındaki sıralı dağıtım alanı manuel olarak işaretlenecektir.

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS