top of page

SGK:Kağıt olarak düzenlenen renkli reçeteler hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kağıt olarak düzenlenen renkli reçeteler hakkında duyuru yayınlanmıştır.Duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler SEndikası)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16.03.2020

KAĞIT OLARAK DÜZENLENEN RENKLİ REÇETELER

HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz MEDULA sistemlerinde 17.02.2020-27.02.2020 tarihleri arasında e-reçete kayıt aşamasında elektronik imza doğrulamaları sırasında sorun yaşanması nedeniyle kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçeteler elektronik reçete olarak düzenlenememiştir. Ancak sağlık hizmeti sunumunun aksamaması, vatandaşlarımızın tedaviye ulaşımının engel olunmamasını teminen söz konusu reçetelerin hekimler tarafından kağıt reçete olarak düzenlendiği ve Kurumumuzla sözleşmeli eczaneler tarafından MEDULA Eczane sistemine kaydedilerek ilaçların vatandaşlarımıza temin edildiği bilinmektedir.

Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliğinin "4.1.5" numaralı "Elektronik reçete uygulaması" başlıklı maddesinin dördüncü bendi kapsamında belirtilen kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerden yukarıda belirtilen tarihlerde kağıt reçete olarak düzenlenen ve sözleşmeli eczanelerce temin edilen reçete bedelleri Kurumumuzca karşılanacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.


bottom of page