top of page

SGK,İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREYYAPAŞA SSGM’NE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Kurumca ince


teis4

                                                                                     02/11/2016 –TEİS2016-75

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

Konu          : Kurumunuzca incelenen 2012 yılı majistral reçeteleri hk.

Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre, Kurumunuzca 2012 yılına ait örnekleme yapılarak kontrolü tamamlanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş eczane faturalarında majistral reçetelere dönük olarak yapılan inceleme sonucu, bazı reçetelerde “steril” hanesi işaretlendiği ancak ilgili teşhislerdeki majistral preparatların sterilizasyonlarına gerek olmadığı veya “nöbet” hanesinin işaretlendiği ancak belirtilen tarihte eczanenin nöbetçi olmadığı, bu sebeplerle yersiz olarak yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilen tebligatlar yapılmaktadır.

Ancak; eczacılardan ilgili reçete suretlerini sunmadan ve konuyla ilgili açıklayıcı bilgi ya da savunma talep etmeden, belirli bir miktarın yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğinin belirtilmesi hukukun genel ilkelerine aykırıdır.

Öte yandan, yaptığımız araştırmalara göre 2012 yılında Medula sisteminde majistral reçete girilirken eczacıların müdahalesi olmaksızın, otomatik olarak steril ve nöbet butonlarının işaretlendiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Nitekim; Sendikamız üyesi eczacılar da usulsüz olarak “steril” ve “nöbet” butonlarını işaretlemediklerini beyan etmektedirler. Keza; aynı tarihlerde, çok sayıda eczacının majistral reçetelerde, reçete başına 4,5-TL haksız kazanç elde etmek için usulsüzlük yaptığı düşüncesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

Üstelik; eczanelerimizde yapılacak bir usulsüzlüğün Kurumunuzca tespit edileceği malumumuzdur. Kurumunuz sisteminden kaynaklanan hatanın eczacılara yüklenmesi mümkün değildir.

Özetle; reçete suretleri sunulmadan ve savunma hakkı kullandırılmadan eczacılardan kesinti yapılması usulsüzdür. Hal böyleyken; reçeteler karşılanırken Kurum sisteminde otomatik olarak, eczacıların isteği dışında steril ve nöbet butonları işaretlenmiş ise eczacıların sorumluluğu bulunmayacağından, yersiz ödenen bir miktar var ise yasal faizinin tahsil edilmemesini, eczacıların mağduriyetinin önlenmesini, sonucun yazılı olarak bildirilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederiz. 02/11/2016

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

   Ecz. Nurten SAYDAN

#onecikan

bottom of page