top of page

SGK,HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU (Medula kesintileri hk.)


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

19/09/2017

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Kurumumuz tarafından yürütülen ve işletilen MEDULA uygulamalarından; MEDULA Hastane ve MEDULA Eczane uygulamalarımızda aşağıda belirtilen zaman dilimlerinde hizmet kesintisi yaşanmıştır.

Hizmet verilemeyen süre zarfında Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.7.2 – maddesinde yer alan “MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında; “(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmüne istinaden Manuel reçete ve Manuel işlemlere izin verilecektir.

Tüm sağlık hizmet sunucularımıza önemle duyurulur.

Sorun yaşanan zaman dilimi

16.09.2017 22.50 – 23:30

17.09.2017 11:00 – 14:00

18.09.2017 08:00 – 08:30

18.09.2017 09:00 – 09:45

18.08.2017 15:00 – 15:40 (hizmet kayıt TİTUBB kaynaklı)

Comments


bottom of page