top of page

SGK,GSSGM İlaç Daire Başkanlığı'na Yapılan Başvurumuz (Büyüme hormonu kesintisi)


                                                                                                                      08/03/2024

                                                                                                                      TEİS2024-45

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI ‘NA

ANKARA

 

Konu : Büyüme Hormonu tedavisine yönelik düzenleme hk.

 

Bilindiği üzere çocuk hastalarda büyüme hormonu kullanımına ilişkin SUT tanımında ‘Tedaviye başlanabilmesi için hastanın çocuk endokrinolojisi veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan, boy sapması -2,0 standart sapmadan (SD) küçük ve yıllık büyüme hızı ve kemik yaşı için aşağıda yer verilen kriterleri birlikte karşılayan hastalarda çocuk endokrinolojisi veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu ile büyüme hormonu tedavisine başlanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.” denilmektedir.


Bu tip hastalarda çocukluk çağında malnütrisyon oldukça sık görülmekte olup, büyüme hormonu eksikliği ile aynı anda bulunabilmektedir. Böyle bir çocukta büyüme hormonu gibi pahalı bir tedaviden en etkin şekilde fayda alınabilmesi için de eş zamanlı enteral beslenme ürün kullanılması gerekebilmektedir.


Bu sebeple; Geçmişte enteral beslenme ürün kullanım raporu olması bu tedaviye engel olmamalıdır.

Zira bir çocuğun geçmişte malnütre olması ayrı bir durum, farklı bir zamanda büyüme hormonu eksikliği olması ayrı bir durumdur ve halihazırda SUT tanımında geçmiş dönemdeki uygulamalardan bahsedilmediği halde üye meslektaşlarımızda büyüme hormonu reçetelerinde kesintiler yapılmakta ve dolayısıyla da eczacı ve hasta mağduriyetleri yaşanmaktadır.


SUT tanımında büyüme hormonunun uygun görülmediği durum olarak ifade edilen klinik tablo, büyüme hormonu eksikliğine eşlik eden ancak tedavi edilmemiş bir beslenme bozukluğu olması gereklidir. Beslenme bozukluğunun giderilmesi için enteral beslenme ürünü kullanılabilir ve bununla ilgili tedavi alınması büyüme hormonu eksikliği tedavisine engel olmaması gerekmektedir.


Bu yüzden üye meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Sağlık uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemenin yapılarak üyelerimizin ve hastaların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gereğini arz ve talep ederim.

                                                                     Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                   GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page