top of page

SGK,GSS GENEL MÜD.İLAÇ DAİRE BŞK.NA YAPILAN BAŞVURUMUZ22/06/2022

TEİS2022-57


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu : Potasyum sitrat etkin maddeli ilacın geri ödenme koşulu hk.


Adana ilinde serbest eczanesi olan bir üyemize Genel Müdürlüğünüze bağlı Adana SSGM inceleme birimi tarafından kuruma fatura ettiği reçetelerden; raporsuz olarak N20.0 Böbrek taşı ICD 10 kodu ile Üroloji uzmanı tarafından reçete edilen, İlacın açıklama kısmına “Rekürren böbrek taşı olan idrar PH değeri 6,5 altındadır" şeklinde ibare olan ve sisteme kaydedilen “UROCIT-K’’ isimli ilaç ile ilgili reçete mevzuattan iade edilmiş ve eksikliklerin düzeltilmesi istenmiştir. İade mesajında “ N20.0 ve N20.1 ICD 10 kodunda en az bir girişimsel (ESWL veya cerrahi) tedavi uygulanmış rekürren böbrek taşı olan HASTALARDA ÖDENDİĞİNDEN HASTAYA AİT DURUMUN VARSA EKLENMESİ İÇİN İADE EDİLDİ” şeklinde bir bilgi bulunmaktadır.


Bilindiği üzere söz konusu ilacın Ek 4/F madde 44 gereği nefroloji ve üroloji uzman hekimlerince raporsuz reçete edilmesi mümkün olup, Ek 4/D listesi 3.20 maddesinde katılım paysız geri ödeme şartları belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen şekilde taşra teşkilatınızca yapılan iade işlemine esas olmak üzere N20.0 Böbrek taşı teşhisi ile reçete edilen ve İlacın açıklama kısmına “ Rekürren böbrek taşı olan idrar PH değeri 6,5 altındadır” şeklinde ibare bulunan potasyum sitrat etkin maddeli UROCIT-K isimli ilacın raporsuz olarak kuruma fatura edilmesi halinde reçeteye ilave bir teşhis veya açıklama eklenmesine gerek olup olmadığı konusunda bir tereddüt oluşmuştur.


Konunun tarafınızca değerlendirilerek söz konusu ilacın geri ödemesiyle ilgili görüşünüzün tarafımıza ve ilgili taşra teşkilatına yazılı olarak bildirilmesi için gereğini arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

bottom of page