top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Ranibizumab ve Aflibersept İçeren Müstahzarların SUT H


                                                                                                                 24/04/2017

                                                                                                                 TEİS2017-35

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

  GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

   İLAÇ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

         ANKARA

         KONU: Ranibizumab ve Aflibersept İçeren Müstahzarların SUT Hükümlerinin Yarattığı Hak Kaybı ve Mağduriyetler hk.

Ranibizumab (SGKFMH) ve aflibersept (SGKG11) içeren müstahzarlarla ilgili geri ödeme koşulları Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

         4.2.33.A – Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri:

(2) Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. …

         4.2.33.B – Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri

(2) … Ranibizumab ve aflibersept; intravitreal implant kullanılamama gerekçesi ile birlikte hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. …

(3) Deksametazon intravitreal implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab ve aflibersept; her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.

         4.2.33.D – Diyabetik maküler ödem (DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri

(2) Ranibizumab tedavisine, 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla, aflibersept tedavisine 5 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 5 kez yükleme dozuyla başlanır. …

SUT hükümleri 4.2.33.B.3’deki “Deksametazon intravitreal implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab ve aflibersept; her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.” ifadesinde belirtilen “ömür boyu uygulanma sayısı” eczacılar tarafından bilinmesi mümkün olmayan bir protokoldür. Medula’daki hasta ilaç bilgisi ekranında sadece son 1 yıllık ilaç geçmişi gözüken hastanın şimdiye dek kullandığı ilgili ilaçların sayısının bilinmesini beklemek eczacının yetkisi dışında yüklenmiş bir sorumluluktur. İlgili kullanımda hastaya reçete edilmiş ilaç sayısı eczacı tarafından görüntülenemedikçe konuyla ilgili kesinti yapılması yanlış bir uygulamadır.

Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkelerinde bahsi geçen “ömür boyu uygulama sayısı” belirsizliğinin haricinde; ranibizumab ve aflibersept etken maddelerini içeren müstahzarlar yukarıda belirtilen hükümlerde de görüldüğü üzere yükleme dozu süresince birer ay arayla uygulanmak zorunda olup, tedaviye devam kararı da “yükleme dozu” tamamlandıktan sonra alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği’nde bahsi geçen yükleme dozları sadece 3. basamak sağlık hizmet sunucularında uygulanabilmektedir. İlgili uygulama tarihleri de hastanelerin yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Hem ülkemizdeki sağlık kurumlarının her geçen gün daha da artan yoğunluğu sebebiyle hem de ilgili hastaların diğer kronik rahatsızlıklarına bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklar sebebiyle bu hastaların randevuları ileri tarihlere ertelenebilmektedir. Randevu zorluğunun haricinde yükleme dozunun SUT’ta belirtilen süre içine sığdırılamamasının diğer bir gerekçesi de tedavide belirleyici kişi olan hekimin, hastanın ilaca verdiği tepkiyi ve iyileşme sürecini izlemek için dozlar arası süreyi bir aydan uzun tutma tasarrufudur.

Çeşitli sebeplerle yükleme dozunu 3 ayın içerisinde birer aylık periyotlarda yaptıramayan hastanın tedavisini SUT hükümleriyle aksatmak ve bahsi geçen reçetesi olan hastayı ve reçeteyi karşılayan eczacıyı mağdur etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Ülkemizdeki sağlık hizmet sunucularının yoğunluğunu ve hekimin tedavideki tasarrufunu göz ardı edip telafisi olmayan hak kayıplarına yol açan ilgili hükümlerin iptal edilmesini, eczacılardan yapılan kesintiler nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin önlenmesini, sonucun yazılı olarak bildirilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederiz.

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                               Genel Başkanı

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

bottom of page