top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Provizyon tipi “Analık Hali” olarak kayıt edilmemiş E-


                                                                                               04/12/2019

                                                                                                     TEİS2019-38

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

ANKARA

         Konu : Provizyon tipi “Analık Hali” olarak kayıt edilmemiş E-reçeteler hk.

Bilindiği üzere,kurumunuzca 4/A ve 4/B sigortalılık statüsüne tabii sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren; doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık süreye, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilmektedir.

Eczanelerimizde SGK primlerinin ödenememesi vb. sebeplerle reçetelerine provizyon alınamadığı için ücretiyle ilaç almak durumunda kalan gebe hastalarla karşılaşmaktayız. Çoğu zaman da kişiler bu ilaçlardan paraları yettiği kadarını almakta, tedavi tam sağlanamamaktadır. Ülkemizin anne/bebek ölüm oranları da dikkate alındığında anne karnındaki bebeğin ebeveynlerinin sosyal güvencesinin olmamasından ya da da ilgili hastanenin provizyon alış şeklinden sorumlu tutulurcasına daha doğmadan bir nevi cezalandırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki; yasal düzenleme hazırlanırken bu gibi durumlar düşünülerek gereken önlemler , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesinde  ANALIK HALİ ismiyle mevzuata konulmuş, bebeğin sağlığı anne karnından itibaren güvence altına alınmıştır.

Ancak ; elektronik reçete sisteminde gebelik teşhisi bulunan kadınların reçetelerini eczanelerimizde kaydederken; hastanede reçete oluşturma sırasında “PROVİZYON TİPİ” olarak “NORMAL” seçilmiş ise,  “ ANALIK HALİ” olarak kayıt yapılamamakta, prim borcu vb. nedenlerle provizyon alınamayan hastalar olmaktadır.  Eczacılarımıza sistemde “Girmiş olduğunuz provizyon e-Reçete üzerindeki provizyon tipinden farklıdır” şeklinde uyarı çıkmakta ve hasta/bebek mağduriyeti yaşanmaktadır. Bebeğin kanunlarla sahip olduğu yasal sağlık hakkının kullanımı bir nevi engellenmektedir.

Gebe kadınların ve karnındaki bebeklerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi için sağlık kuruluşlarının provizyon sistemine “ ANALIK HALİ”  durumunu işleme zorunluluğunun bildirilmesi, Medula Provizyon Sisteminde elektronik reçetelerde “gebelik”  teşhisi var ise eczacılarımızın provizyon tipini “ANALIK HALİ” olarak işleyebilmelerine imkan sağlanması  hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

 Ecz. Nurten Saydan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

       Genel Başkanı

Comments


bottom of page