SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURU.(Gaziantep bölgesinde reçete kontrollerinde y


                                                                                                                                 07/08/2018

                                                                                                                                 TEİS2018-55

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu : Gaziantep bölgesinde reçete kontrollerinde yaşanan kesintiler  hk.

Sendikamıza Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizden gelen bildirimlere göre; başta “gebelik, doğum ve sezaryen ” olmak üzere, hastanın tıbbi durumunun reçetenin teşhis bölümünde yer aldığı reçetelerde kesinti yapıldığı bilgisine ulaşılmış ve  SUT’a aykırılık teşkil eden bu durumun ivedilikle düzeltilmesi için kurumunuza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Öncelikle ; Kurumunuz tarafından kontrolü  sağlanan Medula Provizyon Uygulaması’nda dahi kesintilere konu olan bu ilaçlar için,  teşhisler sekmesi altında bulunan “gebelik” teşhisinin seçilmeden provizyon verilmemesi, kurumunuzun da,  “gebelik”in bir teşhis olarak değerlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Kaldı ki,  teşhis olarak kabul edilmemesi durumunda bile, bu durum eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol hükümlerine göre “reçete iade” sebebi olmalıdır.

Gebe bir hastaya, folic asit içeren bir mutivitamin yazılması ya da sezaryen olan bir hastaya, ameliyat olan her hastaya yazılması kabul edilebilir olan , antibiyotik, ağrı kesici vs yazılması durumunda, endikasyon olarak “gebelik” ya da “sezaryen doğum” yazılmış olması en basit anlatımla “tıbbi bir gerekliliktir”.

            Ayrıca ; Hastalıkların ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama sistemi olan ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) tanı sistemi; bilinen hastalık ve yaralanmaların çok ayrıntılı tanımlanması ile oluşturulmuştur. Medula “Reçete Giriş Ekranı”nda bulunan “Tanılar” bölümü de arka planda bu ICD kodlarından beslenmektedir. İlgili bölüme girişi yapılabilen “O80 Tek spontan doğum , O82 Tek doğum, sezeryan ile , O84.0 Çoğul doğum, hepsi spontan , Z32.1 Gebelik, doğrulanmış , Z33 Gebelik durumu , Z34 Normal gebeliğin , gözlemi , Z34.8 Normal gebeliğin gözlemi, diğer , Z37.0 Tek canlı doğum” örnek ICD kodları “Gebelik” ve “Doğum” ifadelerinin uluslararası düzeyde kabul görmüş ve Medula sisteminde de tanımlı birer “tanı” olduğunun çok açık göstergesidir.

Bu bağlamda; analık hali boyunca yani gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında annenin kullanması gereken antibiyotik, analjezik, antiinflamatuvar, antianemik, antifungal, vitamin, mineral ve diğer nutrisyonel ürünler, sikatrizanlar, sistemik hormon vb ilaçların “analık hali”ni belirtir tanıya rağmen Kurumunuzca ödenmeyip, ek tanı/teşhis talep edilmesi hukuken mümkün değildir.

Kurumunuzun imajını kamuoyunda olumsuz etkilemeyi hedef aldığını düşündüğümüz bu uygulama hakkında; üye eczacılarımızın mağdur olmaması, gebe ve doğum yapan hastaların telafisi imkansız sağlık sorunları yaşamaması için gerekli işlemin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                              Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                              GENEL BAŞKANI

EKİ: Örnek kesinti dökümleri

#onecikan