top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ.(BYETTA isimli ilaç ile birlikte reçete edilen insülin iğne ucu


teis4

                                                                           05/12/2016

                                                                           TEİS2016-85

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne

Konu           : BYETTA isimli ilaç ile birlikte reçete edilen insülin iğne ucu bedellerinin Kurumunuzca ödenmesi talebidir.

         Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgilere göre, BYETTA isimli ilaç ile birlikte reçete edilen insülin iğne ucu bedelleri Kurumunuzca ödenmemektedir. BYETTA, Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır. Ancak; ilaç kutusunda kalem iğneleri olmadığı için doktorlar tarafından insülin kalemleri için kullanılan iğne uçlarıyla birlikte reçete edilmektedir. İlacın her enjeksiyonunda yeni bir iğne kullanılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Kurumunuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Enjektör bedelleri’ başlıklı 3.3.5. maddesi şu şekildedir:

“(1) Ayaktan tedavide reçeteye yazılan enjektabl ilaç adedine ve ml’sine uygun enjektör bedeli Kurumca belirlenen bedel üzerinden ödenir.

(2) İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli Kurumca karşılanır.”

Hükümleri yer almakta olup, ilaç beraberinde ilacın kullanılması için hasta tarafından alınması gereken ve kurumunuzun da geri ödemesini yapması gereken iğne uçları Medula Provizyon sisteminde onaylanmasına rağmen kesinti yapılarak ödenmemektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği Anayasa ve Yasaların üzerinde bir düzenleme olmayıp hastaların ilaç kullanımını engelleyen yorumlarla uygulanması da hukuka uygun değildir. Daha önceki yıllarda tedavide bu şekilde kullanılan insülin dışı ilaç olmamasından kaynaklı olarak “insülin kalem iğne ucu” olarak tanımlanan ilaç beraberi ürün için yukarıda belirttiğimiz tebliğ maddesinde “tek başına reçete edildiğinde bedeli kurumca karşılanır” ifadesi yer almasına rağmen söz konusu ilacın insülin preparatı olmaması nedeniyle ödenmemesi objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir durumdur.

Bu sebeplerle; BYETTA isimli ilacı kullanan hastalara verilen insülin iğne ucu bedellerinin de Kurumunuzca ödenmesini, eczacıların yapılan haksız kesintiler nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin önlenmesini, sonucun yazılı olarak bildirilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederiz. 

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı Ecz. Nurten SAYDAN

#onecikan

bottom of page