SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TESCİL SORGULAMASI HAKKINDA GELEN CEVAP YAZISI

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TESCİL SORGULAMASI HAKKINDA GELEN CEVAP YAZISI


Değerli Üyelerimiz, Sizlerden gelen şikayetler üzerine sendikamızca “yabancı uyruklu kişilerin tescil sorgulaması hakkında” SGK GSS Genel Müdürlüğüne yapılan yazılı başvurumuza https://www.teis.org.tr/2020/07/02/sgkgss-genel-mudurlugune-yapilan-basvurumuz-sosyal-guvenlik-kurumu-medula-eczane-sisteminde-yer-alan-26-06-2020-tarihli-yabanci-uyruklu-kisilerin-tescil-sorgulamasi-konulu-duyuru/ Kurum tarafından gönderilen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı: 96541707-622.01-E.8033232

07/07/2020

Konu: Yabancı Uyruklu Kişilerin Tescil Sorgulaması Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI Ziyabey Cad. no. 31/2 Balgat-ANKARA

İlgi: 29.06.2020 tarih ve 39 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazınızda yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait ilaçlarına MEDULA Sisteminde provizyon verilmemesinin sağlanması için hak sahipleri özelinde gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir. Yabancı ülke vatandaşları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil tarihinden önce tespit edilen kronik hastalıkları mevcut ise MEDULA sistemi üzerinden sağlık hizmet sunucularında takip numarası almaları engellenmekte: sözleşmeli eczanelerde ise reçete kaydına izin verilmemektedir. Ancak tescil tarihinden önce mevcut kronik hastalığı tespit edilmemiş hastalar için genel bir mesaj ile sistem tarafından uyarı verilmektedir. Bu durumda sözleşmeli eczanelerce hak sahibinden kronik hastalığının tescil tarihinden önce olup olmadığının Kurum aracılığı ile belgelenmesi talep edilmelidir. Uygulamanın bu doğrultuda devam ettiği hususunda, Bilgi edinilmesini rica ederim.

Dr. Gökhan TUNA

Genel Müdür a.

Daire Başkanı