top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GENELGE (2013/22)


genelge

 Değerli Üyelerimiz,

SGK,GSS Genel Müdürlüğü tarafından 2013/22 genelge ile depremzedelerin katılım payı muafiyeti 15.05.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )                 

T.C.

                SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı:B.13.2.SGK.0.11.04.06/575                                      14/05/2013

Konu:Depremzedelerin katılım payları

                                           GENELGE

                                           2013/22

İlgi:30.12.2011 tarihli,2011/70 Genelge

                  Bilindiği üzere,Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 04.11.2011 tarihli ve 110 sayılı Olur’ları ile Van İli Merkez İlçesi ve köyleri, Van İli Erciş İlçesi ve köyleri ,Van İli Edremit İlçesi ve köylerinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle “Genel Hayata Etkililik” kararı verilmiştir.

                  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kararı doğrultusunda ,ilgide kayıtlı genelgemiz ile depremden etkilenen genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetlerinden,5510 sayılı kanunun 69 uncu maddesi hükmü gereği kurumumuzca alınması gereken katılım payının tahsil edilmeyeceği duyurulmuştur.

                   Bu defa, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan 06.05.2013 tarihli ve 3040 sayılı yazıda ,Van İli,İlçe ve köylerini kapsayan ve Kurumumuz işlemleri yönünden genel hayatın normale dönmesi nedeniyle söz konusu uygulamanın 30.04.2013 tarihi itibariyle sonlandırılması bildirildiğinden,Kurumumuzca 15.05.2013 tarih itibariyle katılım payı muafiyeti sona erdirilecektir.

                  İlgi’ de kayıtlı genelgemiz 15.05.2013 tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                     Yadigar GÖKALP İLHAN

                                                                       Kurum Başkanı

コメント


bottom of page