top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI (Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşlarında u


Değerli Üyelerimiz,

Sizden gelen soru ve sorunlar üzerine; Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşlarında uygulanan maksimum doz uygulaması hakkında kuruma yazılı başvuru yapılarak sorun iletilmiştir.Kurumdan gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23/10/2017

Sayı : 89843079-104.03-E.5319020 /12.944.421

Konu : Başvurunuz Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat

Çankaya/ANKARA

İlgi: 09/10/20107 tarih. 5039884 sayılı başvurunuz.

İlgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak “Tears Naturale Free Göz Damlası” isimli müstahzarın prospektüsünde 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli bölümünde “Hasta göze günde 3- 4 kez 1- 2 damla damlatılır” şeklinde düzenlemenin yer aldığı ve 6.3 Raf ömrü bölümünde “Ürün tüpü ilk açılışından sonra tekrar takılabilen kapağı sayesinde 12 saat boyunca kullanılabilir” ifadeleleri dikkate alınarak ilgili ilaç için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Mustafa ÖZDERYOL

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.


bottom of page