top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU


C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ HAKKINDA DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22.11.2012

C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜ HAKKINDA DUYURU

(CETOR 500 IU/5 mL IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon)

Bilindiği üzere; Faktör ve diğer Kan Ürünlerinin reçetelenmesinde mor ve turuncu reçete kullanılması uygulaması ile acil durumlara ilişkin istisnai durumlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, bu doğrultuda işlem yapılması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından C1 esteraz inhibitörünün “Larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörü sağlık kurulu ve mor reçete şartı aranmaksızın müdahale eden hekimin reçetesi ile kullanılması” bildirilmiştir.

Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliğinin “Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu” başlıklı 6.7. numaralı maddesinin (6)’ıncı fıkrasının, söz konusu ürün grubunun da dahil edilerek uygulanması hususu,

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

bottom of page