top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MOR VE TURUNCU REÇETELER İLE İLGİLİ DUYURU


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.03.2018

MOR VE TURUNCU REÇETELER İLE İLGİLİ

DUYURU

04/02/2018 tarihinde 30322 sayılı Resmi Gazete ile Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Beşinci Bölüm “Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri” başlığı yeniden düzenlenerek 01/01/2018 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Tebliğin “5.3.1 – Sağlık kurum/kuruluşları için incelemeye esas belgeler” başlığının, “5.3.1.Ç – Diğer belgeler” alt başlığının birinci fıkrasının ( e) bendinde “MEDULA sistemine karekod girişleri yapılıncaya kadar, mor ve turuncu reçete ile kan ürünleri kupürleri “ ifadesine yer verilerek incelemeye esas belge olarak istenmektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Mor ve Turuncu Reçeteler konulu 2017/4 sayılı Genelgede “Hastanelerde bu ürünlerin kullanımı; ürün hastanede mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin kullandıkları sistem üzerinden karşılanabilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bu uygulama ile hastanelerin bünyelerinde kullandıkları mor ve turuncu reçete kapsamındaki ilaçlar için bu renkte reçete hazırlamadan sistemleri üzerinden ilaçları kullanabilecekleri anlaşılmaktadır.

Kurumumuz fatura inceleyicileri tarafından sağlık hizmeti sunucularından yukarıdaki SUT hükmü gereği “mor ve turuncu reçete” talep edildiği, Sağlık Bakanlığı genelgesi hükmüne göre hastane sistemi üzerinden kullanıldığından mor ve turuncu reçetelerin temininin mümkün olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

Kurumumuzca MEDULA sistemine karekod girişleri yapılıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/4 sayılı Genelgede bahsi geçen ürünlerin hastanelerde mevcut olması durumunda incelemeye esas belge olarak mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünlerine ait kupürler talep edilmelidir. Ayrıca sağlık hizmeti sunucularından ilacın kullanımına ait onaylı hasta tedavi çizelgesi ve benzeri belge istenebilir.

Tüm ilgililere duyurulur.

#onecikan

bottom of page