top of page

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ.(Alerjik rinit tanısına ilişkin olarak


18/01/2019

                                                                                                                      TEİS2019-03

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ‘NA

ANKARA

            Konu: Alerjik rinit tanısına ilişkin olarak ICD-10 hastalık sınıflandırma kitapçığında bulunan “J30.3 allerjik rinit diğer” tanı kodunun kullanımı ile ilgili yaşanılan sorunlar hk.

Üyelerimizden, Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.2.24.C-Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde” ve “4.2.24.Ç –Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde başlıklı maddesinin uygulanmasında (pereniyal) alerjik rinit tanısına ilişkin olarak ICD-10 Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı’nda bulunan “J30.3 Allerjik rinit, diğer” tanı kodunun kullanımı ile ilgili sorun yaşandığı bilgisi alınmıştır.

Pereniyal alerjik rinit ICD-10 kodunun bulunmaması nedeniyle Pereniyal Alerjik Rinit tanısı alan hastalar için düzenlenecek reçete ve raporlarda, “J30.3 “ tanı kodunun ve açıklama bölümünde “ yıl boyu devam eden (pereniyal) alerjik rinit” ifadesinin bulunması gerektiği Kurum tarafından 21.12.2018 tarih ve E.17553485 sayılı yazısı  ile Türk Eczacıları Birliği’ne iletilmiş ve 04.01.2019 tarihinde tüm üyelere  duyurulmuştur.

Ancak alerjik rinitin etyolojisi, alerjik rinit nedenine maruziyetin kısa ya da uzun süreli olmasının mümkün olduğu; SUT’da da yıl boyu devam edebileceği ya da yılın belli döneminde görülebileceği göz önünde bulundurularak ilgili etken maddelerin ana başlık olan Allerjik rinit tanısı ile ödeneceği belirtilmekte ve “perenial” kelimesinin hastalarda yıl boyu devam ettiğini tanımlamak üzere kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bu sebeple Ek4/D listesinde yer almayan ve katılım paylı düzenlenen raporlarda ICD10 kod sistematiğinde yer alan J30.0 vazomotor alerjik rinit dışında alerjik riniti tanımlayan diğer kodlar olan;

J30.1 Allerjik rinit polene bağlı (polene bağlı mevsimsel ve yıl boyu devam eden (pereniyal) alerjik rinit),

J30.2 Mevsimsel alerjik rinit, diğer(polen dışı sebeplere bağlı mevsimsel alerjik rinit),

J30.3 Allerjik rinit diğer (polen dışında sebeplere bağlı yıl boyu devam eden (pereniyal) alerjik rinit) ,

J30.4 Allerjik rinit tanımlanmamış (sebebi tanımlanmamış yada çeşitlilik gösteren mevsimsel ve yı lboyu devam eden (pereniyal ) alerjik rinit),

ICD-10 kodlarına sahip katılım paylı düzenlenen raporlara hasta ve eczacı mağduriyetine neden olunmaması amacıyla herhangi bir açıklama eklenmesine gerek olmadan söz konusu teşhislerde geri ödemesinin yapılması için kurumunuz taşra teşkilatının bilgilendirilmesini, sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini arz ederim.

            Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                      Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                                       Genel Başkanı

#onecikan

bottom of page