top of page

SGK DUYURUSU: 30/12/2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU30/12/2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU


14.01.2020

30/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde ”TromboembolektomiTromboliz Kateterleri” başlığında yer alan;


✓ KV3159 SUT kodlu ”Arter/Ven Tromboliz Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı “Ven Farmakomenanik Tromboliz/Trombektomi Kateterleri” olarak,


✓ KV3160 SUT kodlu “Ven/Pulmoner Arter Farmakomekanik Tromboliz Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı “Pulmoner Arter Farmakomekanik Tromboliz/ Trombektomi Kateterleri”


olarak değişmiştir.


EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan ve SUT alan tanımları değişen KV3159 ve KV3160 SUT kodlarına eşleştirme talebi olan firmaların eşleştirilmek istenilen barkodları ve SUT kodlarını gösterir excel tablosu ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb. belgeler ile 25/01/2020 günü mesai bitimine kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.


Comentarios


bottom of page