top of page

SGK:OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ İÇİN SÖZLEŞME ÜCRETİT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

05.01.2021

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.


30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 3.577,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2021 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,


Tüm ilgililere duyurulur.


SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması.


( SÖZLEŞME ÜCRETİ: Optisyenlik müesseseleri için sözleşme ücreti -- 715,50 TL )


SGK BAŞVURU FİYAT TARİFESİ - 20210601
.pd
Download PD • 491KB

Comments


bottom of page