top of page

SGK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU :Bilindiği üzere 28.7.2012 tarihli, 28367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak 6.8.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

                                                                   T.C.

                       SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                        Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

08.08.2012

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN

        DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 28.7.2012 tarihli, 28367 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak 6.8.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait 6.8.2012 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir.

Bununla birlikte aşağıda yer alan açıklamalar da dikkate alınmalıdır.

1-   Bu Tebliğ ile başlangıç kriterleri aranan tedavi gruplarında yapılan yeni düzenlemelerde, 6.8.2012 tarihi öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmiş başlangıç kriterleri kabul edilecektir. Yeni düzenlenecek devam raporlarında yürürlükteki başlangıç kriterleri ayrıca aranmayacaktır.

2-   Bu Tebliğ ile idame tedavi ve tedavinin kesilme kriterlerinde yapılan yeni düzenlemelerde, hastanın 6.8.2012 tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre yürürlükteki Tebliğ hükümleri aranacaktır. (Oral esansiyel aminoasitler ve keto analogları ve Rituksimab etken maddesinde yapılan düzenlemede olduğu gibi)

3-   Lipid düşürücü ilaçlarla ilgili olarak; eski hastalarda düzenlenecek yeni raporlar yukarıdaki maddeler ve Tebliğin 6.2.28.D maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

NOT;Duyuruda ki 6.2.28.D maddesi aynen şöyledir.

RAPORLU HASTALARIN ,RAPORLARININ YENİLENMESİ

1) Raporlu hastalarda raporu yenilenmesi durumunda;     Yapılan tetkik sonucu dikkate alınmaz. Kullanılan ilaca ait bir önceki raporun

    – düzenleme tarihi   veya

Tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin yeni raporda     belirtilmesi yeterlidir.

2)ANCAK;Yeni yapılan tetkikin sonucu BAŞLAMA DEĞERLERİNE uygunsa, önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan YENİ RAPOR düzenlenir.

Comments


bottom of page