top of page

SEROTONİN SENDROMU

Serotonerjik ajanların birlikte kullanımı sinapslarda serotoninin fazla miktarda bulunması aşırı sinirsel aktiviteye sebep olarak ölümcül bir duruma kadar gidebilir.


Serotonin Sendromu Semptomları:

Sinirlilik, bilinç değişiklikleri, konfüzyon, halüsinasyon, komaya girme gibi zihinsel durum değişimleri—Taşikardi, ateş basması , titreme, kan basıncında bozulma, reflekslerde artış, tremor—mide bulantısı, karın krampları, kusma, ishal


SEROTONİN SENDROMU YAPABİLECEK İLAÇ GRUPLARI

 • MAO İnhibitörleri: Moklobemit

 • Trisiklik Antidepresanlar: Amitriptilin

 • SNRI: Venlafaksin, Duloksetin

 • SSRI: Sitalopram, Essitalopram, Fluoksetin, Fluvoksamin, Paroksetin

SELEKTİF SEROTONİN REUPTAKE İNHİBİTÖRLERİ

 • SSRI :Sitalopram-Essitalopram-Sertralin-Fluoksetin-Fluvoksamin-Paroksetin

 • Kontrindikasyonları : Mao inhibitörleri ile tedavide kontrindikedir

 • Gebelik kategorisi : Paroksetin D grubu—Diğerleri C grubudur.

SSRI İLE BAZI İLAÇLARIN EŞ ZAMANLI KULLANIMDA YAŞANABİLECEK OLUMSUZ ETKİLER

 • SİTALOPRAM ile Lansoprazol, Omeprazol, Simetidin, Flukonazol, Modafinil ,Okskarbazepin eş zamanlı kullanımı sonucu ARİTMİ görülebilir,

 • QT UZATMA Riski artar.

 • SİTALOPRAM ile 5HTP ya da Ergotamin eş zamanlı kullanımı Serotonin Sendromuna yol açar. EŞ zamanlı kullanımı önlenmelidir.

SERTRALİN yada FLUOKSETİN ile AMİODARON eş zamanlı kullanımı QT aralıgını uzatabilir. Dikkatli olunması gerekir. Buna bağlı düşme, bayılma, çarpıntı, aritmi, nefes darlığı gibi istenmeyen tablolar gelişebilir. Farklı birimlerden ayrı zamanlarda reçetelenmesi durumunda ilgili hekime bilgi verilmelidir.


SERTRALİN ile ANTİKOAGÜLANLARın ile eş zamanlı kullanımı kanama riskini artırır. Üçüncül ilaç olarak NSAID alımı durumlarında ciddi kanama atakları görülebilir.


ESİTALOPRAM ile KETOKONAZOL veya ERİTROMİSİN QT aralıgını uzatabilir. Buna bağlı düşme, bayılma, çarpıntı, aritmi, nefes darlıgı gibi istenmeyen tablolar gelişebilir.


FLUOKSETİN yada PAROKSETİN ile TAMOKSİFEN eş zamanlı kullanımı tamoksifenin etkinliğini azaltabilir. Tamoksifen tedavisinde güvenli olup tercih edilebilecek antidepresan VENLAFAKSİNdir.


FLUOKSETİN ile ONDANSETRON birlikte kullanımı Serotonin Sendromu riskini artırabilir.

PAROKSETİN ile FLUOKSETİN veya VENLAFAKSİN bir arada kullanımı serotonin sendromu riskini artırabilir.


 • Hypericum Perforatum (Sarı Kantoron): SSRI ile eş zamanlı kullanımı Serotonin sendromu riskini artırır.

 • 5 hidroksi Triptofan (5HTP): SSRI eş zamanlı kullanımı Serotonin sendromu riskini artırır.

 • Panax Ginseng (6 aydan uzun süre ve yüksek doz): Antidepresan ile eş zamanlı kullanımı Serotonin sendromu riskini artırır.

PDF - Serotonin Sendromu
.pdf
PDF dosyasını indir • 133KB


Hazırlayan: Uzm. Ecz. Duygu Değirmen KIRBOĞA

Comments


bottom of page