top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ

08/04/2020 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA


Konu: Maske satışının yasaklanması sonucu yaşanan sorunlar hk.


Para ile maske satışının tüm Türkiye’de yasaklandığına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarına istinaden yapılan duyurularla eczanelerin de bu süreçte maske satmaması gerektiği ifade edilmiş, vatandaşın maske teminine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtilmiştir.


Yapılan açıklamaların ve duyuruların ülkemizde görülen maske satışındaki kaosu ve haksız kazancı önlemek amacında olduğu, devletin vatandaşımıza doğrudan maske teminindeki çalışmaları tamamlamasının da zaman alacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Salgının önlenmesi için tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak gerek sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, gerek Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yazılı emirler doğrultusunda vatandaşlarımızın maskesiz olarak dışarı çıkması yasaklanmış, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlere ve sağlık kuruluşlarına maskesiz olarak girişine cezai yaptırımlar getirilmiştir.


Bir taraftan maske satışının yasak olması, diğer taraftan maskelerin vatandaşa dağıtılmasının hala başlamamış olması vatandaşın günlük acil ihtiyaçları kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına, sağlık kuruluşlarına, bankalara vb. insanların toplu olarak bulundukları ortamlara girmelerine engel olmakta, bunun yanı sıra eczanelere depolardan ücreti mukabilinde bile maske satışı yapılmadığı, yasağın mutlak yasak olarak algılanması sebebiyle de eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza maske ulaştıramamaktayız.


Kaldı ki 6197 Sayılı Kanunun 28.Maddesi “Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeleri” satma yetkisini eczanelere vermiş olup, bu satma yetkisinin en azından vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı için yapılan çalışmaların olduğu geçiş sürecinde mutlak bir yasakla kısıtlanmaması, ilahi yasakların bile sağlık gerekçesini istisna kabul ettiği göz önünde bulundurularak bu durumun istisna olarak korunması gerekmektedir.


Günlük hayatın sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre Sağlık Bakanlığı’nın yetki alanında olup, bu konuda yapılan düzenlemelerin nasıl yapılacağını belirlemek de başlıca görevleri arasında olduğundan;


Eczanelerimizde devam reçetesi kapsamında gelen hasta sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizin 27 bin noktasında vatandaşımızla en çok ve birebir muhatap olan yegâne meslek grubu olan eczacı ve eczane çalışanlarının sağlığının korunmasının yanı sıra, eczanelerimize gelen hastaların da sağlığının korunması için vatandaşlarımıza yapılacak ücretsiz maske dağıtımına yönelik çalışmaların devam ettiği süre boyunca eczanelerin vatandaşlara kurumunuzca belirlenen koşullarda ve sayıda maske satabilmesi için ivedilikle gerekli bilgilendirme ve düzenlemenin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page