top of page

SENDİKAMIZCA TERAPÖTİK REFERANS(TR) İÇİN DANIŞTAYDA AÇILAN DAVADA YD KARARI ALINMIŞTIRSENDİKAMIZCA TERAPÖTİK REFERANS (TR) İÇİN DANIŞTAYDA AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALINMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 10. maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğ’in 4.4.2. numaralı maddesinin yürütmesinin durdurularak iptali işlemi ile Danıştay 10.Dairesinde Sendikamızca dava açılmıştı.

Danıştay 10. Dairesince başvurumuz uygun görülüp oybirliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla ,aşağıda bilgilerinize sunarız.


TEİS YÖNETİM KURULU


YD Karar Metni:

“TERAPÖTİK REFERANS (TR) grup" tanımı ile “eşdeğer tıbbi ürün" tanımının birbirinden farklı olduğu, eşdeğer tıbbi ürünlerin farmasötik açıdan referans ürün ile yüksek düzeyde benzerliği bilimsel olarak ispat edilerek ruhsatlandırılan ürünler olduğu, ancak terapötik referans (TR) grup tanımının eşdeğer tıbbi ürünlerde yapılan ve eşdeğerliği gösteren bir bilimsel değerlendirmeyi ihtiva etmediği, hangi teknik, tıbbi ve hukuki gerekçelerin gözününde bulundurulduğu hususunun Sosyal Güvenlik Kurumunca cevaplanması gerektiği,

Ayrıca eşdeğer bant oranı azaltılmasının ilaca erişimi engelleyici bir sonuç ortaya çıkardığı ve hastaların tedavi uyuncunun olumsuz etkileneceği yönünde değerlendirme yapıldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ise bu değerlendirmenin aksine herhangi bir bilimsel ve tıbbi veri sunulamadığı gibi, dava konusu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyacak somut bir veri de ortaya konulamamıştır.

24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin, 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 10. maddesiyle değişik 4.4.2. maddesinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, 13/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.


Comentarios


bottom of page