top of page

SENDİKAMIZCA ER/ERBAŞ REÇETELERİ İÇİN MSB 'NA YAPILAN BAŞVURUMUZ

15/12/2020

TEIS2020-117 ve 116

T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VE BÜTÇE VE MALİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA


Konu : Er/erbaş reçetelerinde hastaların ödemesi gerektiği görünen fark ücretlerinin tahsili hk.


Bilindiği üzere, Türk Eczacıları Birliği ve Milli Savunma Bakanlığı arasında “Sağlık Giderleri Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 22.07.2016 tarihinde imzalanmış olup, söz konusu protokolde yer alan “3.5. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur. Reçetede yazılı ilaç yerine fiyatı aynı veya daha düşük olan farmasötik eşdeğerinin hastaya verilmesi durumunda, verilecek ilaç bedelinin fiyat farkı da dâhil tamamı Kurum tarafından karşılanır.” hükmü gereği er ve erbaşlara ait reçetelerde yer alan ilaçlara ait fiyat farklarının tamamının Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerekmektedir.


31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan“(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır” hükmü gereği bu tarih sonrasında düzenlenen reçetelere ait faturalar Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlenmeye ve ödemeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaya başlanmış olup, bu geri ödeme ise hastadan tahsil edilesi gereken ilaç fiyat farklarını kapsamamaktadır.

İlaç fiyat farklarının hastadan tahsili Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümleri gereği zorunlu olup, vatani görevini yerine getirmekte olan vazife başındaki er/erbaşların serbest eczanelerden ilaçlarını komutanları ya da görevli personel tarafından alındığı için bu farkın tahsili mümkün olmadığı gibi, böyle bir talep Milli Savunma Bakanlığı ile yapılmış olan protokole de aykırı bulunmakta, bu fark ücretini tahsil edemeyen üye meslektaşlarımız da hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamaktadır.


Dolayısıyla ; 22.07.2016 tarihinde imzalanmış protokol ve 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan ifadelerden de açıkça anlaşılacağı üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanarak, er/erbaş reçetelerinde oluşan fiyat farklarının eczanelere ödenmesinin sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli ödeneğin aktarılmasını, bu yönde gereken çalışma ve düzenlemenin yapılarak yaşanan hak kaybı ve mağduriyetin giderilmesi için gereğini, bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIComments


bottom of page