top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK ‘NA YAPILAN BAŞVURUMUZ (Beşeri İlaç Fiyatlandırmasına dair karara aykırı ha


teis yeni

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen Beşeri İlaç Fiyatlandırmasına dair karara aykırı hareket eden firma ile ilgili şikayetler için  sendikamızca firma ve TİTCK ‘na gönderilen yazılar aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

KURUMA GÖNDERİLEN YAZI

                                                                                         08/07/2015

                                                                                          TEİS2015-28

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı hareket eden firmalar hk.

Sağlık Sektörünün bileşenleri olarak ilaç firmaları ve serbest eczaneler, ülkemizdeki ilaç hizmetini bir uyum içinde götürmeye çalışmaktayız. Fakat son yıllardaki ilaç fiyat düşüşleri sonrasında tarafların yasal ve etik açıdan  üzerine düşeni yapmaması özellikle eczanelerimizi ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır.

Eczanelerimiz fiyat düşüşlerinden doğan ve firmalar tarafından ödenmeyen fiyat farklarından dolayı zarar etmektedir. Ayda dört kere tekrarlanan ve çok sayıda ilacı içeren fiyat düşüş listelerini eczacının takip etmesi pratikte mümkün olmamaktadır. Ancak stokunda fazla sayıda olan ya da yüksek fiyatlı olan birkaç kalem ilacı takip edebilmekte ve bunların depoya iadesini sağlayıp zararını azaltmaya çalışmaktadır.

Üyelerimiz tarafından, 29 Haziran 2015 tarihinde fiyat düşüşü olacak EXFORGE 5/160 MG 28 FILM TABLET , EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET, FORADIL COMBI 200 MCG 120 KAPSUL ve FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL isimli ilaçlar için depolara  iade işlemi yapılamamıştır. Gerekçe olarak da 29.06.2015 tarihinde uygulanması gereken fiyat düşüşü uygulamasının ilgili firma tarafından  22.06.2015 tarihine çekildiği ecza depoları tarafından sendika üyelerimize  söylenmiştir. Halbuki Kurumunuz tarafından 19.06.2015 tarihinde yayınlanan listede bu ürünlerin fiyat düşüş tarihi uygulaması 29.06.2015 tarihi olarak görülmektedir.

Yine ; Kurumunuz  tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan listeye göre 13 Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya geçmesi gereken Exelon Patch 5 adlı ilacın fiyat değişikliğinin aynı  firma tarafından  6 Temmuz 2015 tarihine çekildiği bildirilmiştir.

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3.bendinde yer alan

“İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır.Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu  olduğunda, firmaların talebi halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.”

Amir hükmüne aykırı bir şekilde ilgili firma tarafından hem Kurumunuzun ilan ettiği tarihten önce yeni fiyat uygulamasına gidilmiş, hem de üye meslektaşlarımızın stoklarında bulunan ilaçlarında oluşan zarar karşılanmadığı gibi bu zararının karşılanması da engellenmiştir.

Üye Meslektaşlarımızın son yıllarda yaşadığı fiyat düşüşlerinden oluşan mağduriyeti daha da arttıran, sürdürülebilir bir ilaç hizmetinin önünde bir engel daha oluşturan ve  yasal mevzuata açıkça aykırı olan bu uygulamanın   ivedilikle giderilmesini, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla  arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla…

                                                             Ecz. Nurten SAYDAN

                                               TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                               GENEL BAŞKANI

FİRMAYA GÖNDERİLEN YAZI

                                                                                              08/07/2015

                                                                                              TEİS2015-27

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

Sayın Yetkili,

Sağlık Sektörünün bileşenleri olarak ilaç firmaları ve serbest eczaneler, ülkemizdeki ilaç hizmetini bir uyum içinde götürmeye çalışmaktayız. Fakat son yıllardaki ilaç fiyat düşüşleri sonrasında tarafların yasal ve etik açıdan  üzerine düşeni yapmaması özellikle eczanelerimizi ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır.

Eczanelerimiz fiyat düşüşlerinden doğan ve firmalar tarafından ödenmeyen fiyat farklarından dolayı zarar etmektedir. Ayda dört kere tekrarlanan ve çok sayıda ilacı içeren fiyat düşüş listelerini eczacının takip etmesi pratikte mümkün olmamaktadır. Ancak stokunda fazla sayıda olan ya da yüksek fiyatlı olan birkaç kalem ilacı takip edebilmekte ve bunların depoya iadesini sağlayıp zararını azaltmaya çalışmaktadır.

Üyelerimiz tarafından, 29 Haziran 2015 tarihinde fiyat düşüşü olacak EXFORGE 5/160 MG 28 FILM TABLET , EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET, FORADIL COMBI 200 MCG 120 KAPSUL ve FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL isimli ilaçlarınız için depolara  iade işlemi yapılamamıştır. Gerekçe olarak da 29.06.2015 tarihinde uygulamanız gereken fiyat düşüşü uygulamasının firmanızca  22.06.2015 tarihine çekildiği ecza depoları tarafından sendika üyelerimize  söylenmiştir. Halbuki TİTCK tarafından 19.06.2015 tarihinde yayınlanan listede ürünlerinizin fiyat düşüş tarihi uygulaması 29.06.2015 tarihi olarak görülmektedir.

Yine ; TİTCK tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan listeye göre 13 Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya geçmesi gereken Exelon Patch 5 adlı ilacın fiyat değişikliğinin firmanızca  6 Temmuz 2015 tarihine çekildiği bildirilmiştir.

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın  Fiyat Değerlendirme Komisyonu Başlıklı 3. Maddesinin 3.bendinde yer alan

“İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır.Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı sonucu yapılan fiyat artışları söz konusu  olduğunda, firmaların talebi halinde firmanın kendi ilaçlarına ait eczane stok bilgileri İlaç Takip Sistemi aracılığı ile ilgili firmayla paylaşılır. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir.”

Amir hükmüne aykırı bir şekilde firmanızca hem Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilan ettiği tarihten önce yeni fiyat uygulamasına gidilmiş hem de üye meslektaşlarımızın stoklarında bulunan ilaçlarında oluşan zarar karşılanmadığı gibi bu zararının karşılanması da engellenmiştir.

Üye Meslektaşlarımızın son yıllarda yaşadığı fiyat düşüşlerinden oluşan mağduriyeti daha da arttıran, sürdürülebilir bir ilaç hizmetinin önünde bir engel daha oluşturan ve  yasal mevzuata açıkça aykırı olan bu uygulamadan vazgeçmenizi, oluşan mağduriyeti  ivedilikle gidermenizi, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla  bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

                                                               Ecz. Nurten SAYDAN

                                               TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                  GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page