top of page

SENDİKAMIZCA TİTCK, ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ (İkinci eczacı çalıştırılmasın


                                                                                     07/03/2018                                                                                              TEİS2018-17

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Konu: İkinci eczacı çalıştırılmasında yaşanan sorunlar hakkında

Bilindiği üzere uygulamaya yeni giren ikinci eczacı ve yardımcı eczacı uygulaması iş hayatında karşılaşılan durumlar ve uygulamalar nedeniyle baz sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan biri de Yönetmeliğin 14. Maddesine göre  eczanenin hizmet verdiği saatler içinde ikinci ve yardımcı eczacıların eczanede bilfiil bulunması zorunluluğudur. Şöyle ki; mevcut yasal düzenlemeye göre yapılan denetimlerde normal mesai dışında gece ve pazar nöbetlerinde de ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların nöbet süresi boyunca eczanede bilfiil bulunması istenmekte, nöbet ertesinde de aynı şekilde mesaiye devam etmeleri beklenmektedir. İkinci eczacı ve yardımcı eczacıların iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de tabi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamanın ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştıran üye ve meslektaşlarımızı ağır yaptırımlarla karşı karşıya getirebilecektir. Bu yüzden Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasının ;

Eczanenin hizmet verdiği mesai saatleri içinde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.Nöbetlerde mesul müdür eczacının veya görev verdiği ikinci eczacının ya da yardımcı eczacının eczanede bulunması yeterlidir.”

Şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; 12.04.2014 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 16. maddesine göre ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin meblağ aradan geçen 4 yıllık süreye rağmen güncellenmemiştir. Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi;

“Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.”

Şeklinde olup ilaç fiyatlarındaki son 4 yıllık artış göz önünde bulundurularak 3 milyon ve 2 milyon TL olarak belirtilen ciro rakamlarının ilaç fiyatları artışı oranında arttırılarak revize edilmesine gerek duyulmaktadır.

Kurumunuzca bu iki konuda gerekli düzenlemenin yapılarak üye ve meslektaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

bottom of page