top of page

SENDİKAMIZCA GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ. (Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tem.)

TEİS2020-41 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE ANKARA Konu : Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini uygulamasında yapılan değişiklik hk. Bilindiği üzere Medula Provizyon sistemi üzerinden 14.03.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile kronik hastalığı nedeniyle düzenlenmiş ilaç teminine yönelik raporlara istinaden kurumunuz sigortalısı hak sahibi ve yakınları için eczanelerce reçetesiz olarak kayıt yapabilmekte ve 418 kodu ile ilaçları verilebilmektedir. Ancak 09.07.2020 tarihinde Medula Eczane Sisteminde 418 uyarı kodunda yapılan düzenleme ile “418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun “Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise” ve “Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa” kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği şeklinde Provizyon sistemi uyarı vermekte ve bu kapsamda E-nabız sisteminde kronik hastalığı kayıtlı olmayan hastalar mağduriyet yaşamaktadır. Söz konusu düzenlemeye dayanak olan T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14500235-403.99 sayılı Genelgenin 3- (b) bendinde yer alan ”18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir. “ hükmü “2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi”ne ait olup, bu raporların geçerlilik süresindeki kısıtlama kaldırılmış, Kamu çalışanı olmayan sigortalı ve hak sahibi yakınlarının mevcut uygulamasına yönelik yeni bir düzenleme ise yapılmamıştır. Dolayısıyla; sistem üzerinde önceden duyuru yapılmaksızın uygulamaya geçen yeni düzenleme, hukuka aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmüne aykırı bir düzenleme olmasının yanı sıra, uygulamada bir çok karışıklığı ve sorunu beraberinde getireceği gibi telafi edilemeyecek ciddi hasta mağduriyetlerine de yol açacaktır. Söz konusu uygulamanın Medula Provizyon Sisteminde “418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodu ile eczanelerce sürdürülen uygulamanın Sağlık Uygulama Tebliği Ek1-A ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesine göre devamının ivedilikle yeniden sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim. Ecz. Nurten SAYDAN TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKAN

Comments


bottom of page