top of page

SENDİKAMIZCA BAŞBAKANA GÖNDERİLEN YAZI…


teis yeni

Değerli üyelerimiz,

  10 Kasım 2011 tarihli 28108 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 2011/2368 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, eczacıları korumaya yönelik Bakanlar Kurulu kararının uygulanması için sendikamızca Başbakan Sn.Prof .Dr.Ahmet Davutoğlu’na gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

24/10/2014

                                                                                                   TEİS2014–58

Sayın,

Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU

T.C. BAŞBAKANI

ANKARA

         Sayın Başbakanım,

         Hükümetiniz tarafından uygulamaya konulan,  “sağlıkta dönüşüm” programı çerçevesinde, halkımızın sağlığa ve ilaca ulaşımı kolaylaşmış, bu hizmet halkımız tarafından da büyük bir memnuniyetle kabul görmüştür.

         Sağlığa ve ilaca ulaşımın kolaylaşması, beraberinde kamu sağlık harcamalarının artmasına neden olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, zaman zaman bunu azaltmaya yönelik önlemler almışlardır ve almaya da devam etmektedirler. Bu son derece doğal bir durumdur.

         Ancak, bu önlemler alınırken, bizzat hükümetinizin aldığı ve eczacıyı korumaya yönelik Bakanlar Kurulu kararları dahi, ilgili kurumlar tarafından uygulanmamaktadır.

         Özellikle, diğer ülkelerdeki ilaç fiyat düşüşlerini ivedilikle ülkemizde uygulanmasına olanak sağlamak için yeni ilaç fiyat kararnameleri yürürlüğe konulmuş, bu düşüşlerden eczacılarımızın en az şekilde etkilenmeleri için de kimi zaman Bakanlar Kurulu kararları alınmıştır.

         10 Kasım 2011 tarihli 28108 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 2011/2368 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, eczacıları korumaya yönelik şu düzenleme getirilmiştir.

         …“MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          (3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır…”

         Sayın Başbakanım,

            Bizzat hükümetinizin aldığı bu karar, amir hükmüne rağmen ilgili kurumlar olan, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugüne kadar neredeyse “hiç” uygulanmamıştır.

         Bu konuda, ilgili kurumlara defalarca yazılı olarak müracaat etmemize rağmen, ne yazık ki hiçbir adım atılmamıştır.

         Ülkemizin dört bir yanında, yirmi dört saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan eczacılarımızın yaşadıkları ekonomik ve mesleki sıkıntıların yanında, bu konu da menfi bir durum teşkil etmektedir.

Bakanlar Kurulunuzun aldığı bu kararın, ilgili kurumlar nezdinde takibi ve uygulanması konusunda emirlerinizi bekler, saygılarımı sunarım.

ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI                                                                                    

 GENEL BAŞKANI

コメント


bottom of page