top of page

Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin KOCA'ya Yapılan Başvurumuz


29/11/2021

TEİS2021-81

Sayın,

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. SAĞLIK BAKANI

Bilindiği üzere 28.000 eczane eczacısı, uygulamaya konulduğu ilk günden şu ana kadar sağlıkta dönüşüm programları için her türlü fedakârlığı göstermiştir. Eczanelerimizin sermayeleri, elbette bizlere ait olmakla beraber aynı zamanda ülkemizin kaynağıdır ve milli servettir. Son zamanlarda basında da yer aldığı gibi, ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız bazı ilaçların temininde sıkıntı çekmekte ve ne yazık ki hastalarımız mağdur olmaktadır. Bu sürecin başlıca sebebi; Bakanlığın ilaç fiyatlandırma politikasında izlediği fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların marjinal maliyetin, marjinal geliri karşılamadığı noktada üretimden/tedarikten vazgeçmesidir. Euro kurunun 14 TL’ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın Bakanlık tarafından ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Euro kuru hala 4,57 TL seviyesinde kalmıştır. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre dağıtılması gereken bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya, ‘yok’a girmeye başlamış, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye başlamıştır.


Mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi ile uygulamaya konulan Kademeli Karlılık Oranları incelendiğinde; 1. kademede mevcut ilaçların fiyatlarının düşük olması sebebiyle ekstra karlılığa ihtiyaç duyulduğu, 4. ve 5. kademede mevcut karlılık oranlarının eczanelerin genel gider oranlarının altında olduğu, 3. kademede mevcut ilaçların eczane cirolarında büyük oranda yer aldığı ancak 2019 yılındaki %26,37 ’lik kur düzeltmesinin ardından bu ilaçların birçoğunun 4. ve 5. kademeye geçmesi nedeni ile bu ilaçlardaki ortalama karlılıkların da düştüğü görülmektedir. Şöyle ki;


Satış fiyatı üzerinden yapılan karlılık hesabına göre eczanelerin 1,2 ve 3. kademe ilaçlar için kar oranı %20, 4. kademe ilaçlar için %14 ve 5. kademe ilaçlar için kar oranı %11’dir. İFK’nın uygulamaya konduğu 2004 yılında kar oranı %20 olan 1,2 ve 3. Kademe ilaçların toplam eczane cirolarındaki oranı %91,5 iken 2021 yılı Kasım ayı itibariyle bu oran %63,5 seviyesine kadar düşmüştür. Aynı şekilde; kar oranı %14 ve altında olan 4. ve 5. kademe ilaçların toplam eczane cirolarındaki oranı da 2004 yılında %8,5 iken 2021 yılı Kasım ayı itibariyle bu oran %36.5’a kadar yükselmiştir.


İlaç fiyatlarında kur güncellemesiyle meydana gelen artışla paralel olarak kademe basamaklarında kullanılan baremler güncellenmediği için 2004 yılında yüzde 6 olan 5.kademe ilaçların satış oranı 2021 yılında 5 kat artarak yüzde 30'lara ulaşmıştır.

100 TL’nin altındaki ilaçlardaki kar oranlarının ve fiyatlarının düşüklüğü bu ilaçların bulunabilirliğini ve ulaşılabilirliğini azalttığı gibi, işletme maliyetlerini bile karşılamaktan çok uzaktır. 4. ve 5. kademede yer alan ilaçların kar oranının güncellenmemiş olması, işletme giderleri ortalama yüzde 15 seviyelerine ulaşan eczanelerin ortalama yüzde 16,9’luk kar oranları ile sundukları hizmetleri sürdürmelerini imkansız hale getirmektedir.


Bu çerçevede; ilaç fiyatları belirlenirken kullanılan güncel Euro kurunun efektif Euro kuruna çevrilmesi ve yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki imalatçı fiyatına göre belirlenmiş kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi tüm paydaşlar için bir zorunluluk haline gelmiştir.


Sonuç olarak, eczacı karının revize edilmesi için Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 6.maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması için gerekli ilgi ve desteği göstermeniz talebiyle bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

bottom of page