top of page

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


sut2

Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik!

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.Değişiklik aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “diyaliz solüsyonları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eritropoietinler ve darbopoetinler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.35.B-Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri

1) Prospektüsünde kronik kas iskelet ağrısı ve/veya fibromiyalji endikasyonu olan ilaçlar; romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 3Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Коментарі


bottom of page