top of page

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONUNA AİT KARARLAR


images

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONUNA AİT KARARLAR

Değerli Üyelerimiz,

26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede “ “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Dikkatimizi çeken maddeler ve komisyon karar metni aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

MADDE 2-Ödeme listesinde “insülin glarjin” etken maddesini içeren “Lantus SoloStar 100u/ml 100iü/ml” isimli ilaç ile aynı etken maddeyi içeren biyobenzer ürünlerin de geri ödeme listesine dahil olması ve %41 iskonto uygulanması halinde alternatifleri ile benzer maliyetlerde olması nedeniyle %41 iskonto uygulanmasına,komisyon kararını takiben medula eczane sisteminde gerekli düzenlemenin yapılmasına,Ek-4/A Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde %41 iskonto ile yer almasına ve Kurum resmi internet sitesinden duyurulmasına oybirliği ile olumlu görüşle kabulüne,

MADDE 4-İnfluenza enfeksiyonunun anne ölüm nedenleri arasında önemli yer tutması ,Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından özellikle SGK ödeme kapsamında yer almasının önemle talep edilmesi nedeni ile gebeliğin 2. veya 3.trimesterinde grip sezonunda yapılan grip aşısının ödeme kapsamına alınması ,buna göre Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesinde gerekli düzenlemenin yapılmasına,

KOMİSYON KARARI İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

コメント


bottom of page