top of page

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Başvurumuz17/11/2023 TEİS2023-145 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ANKARA Konu: Reçetem Sistemi'nde “Barkod Yazdır” fonksiyonu ile kullanılan bilgi fişlerinin tasarımının iyileştirilmesi hk. Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinin en önemli aşamalarından biri olan reçete sürecinin hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar için etkin ve verimli bir şekilde işlemesi, sağlık sistemimizin temel taşlarından biridir. Bu sürecin daha da iyileştirilmesi adına, Reçetem Sistemi'nde “Barkod Yazdır” fonksiyonu ile kullanılan bilgi fişlerinin tasarımının güncellenmesi gerekmektedir. Şöyle ki; Mevcut durumda, hekimlerimiz tarafından Reçetem Sistemi'nde “Barkod yazdır” butonu ile düzenlenen ve hastalara verilen bilgi fişlerinde yer alan bilgilerin kısıtlı olması, eczanelerimizde reçetelerin karşılanması sürecinde bazı zorluklara yol açabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve eczacılarımızın iş akışını hızlandırmak için, bilgi fişlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması önem arz etmektedir:


· Reçete tipi ve tarihi · Hasta T.C. kimlik numarası · T.C. kimlik numarası karekod · Hasta adı ve soyadı · Medula reçete numarası ve karekodu


Halihazırda bilgi fişinde yer alan “Reçetem Sistemi Reçete Numarası” ve “Medula Reçete Numarası” bilgilerinin yanına bu bilgilerin bilgi fişlerine eklenmesi, eczacılarımızın reçeteleri daha hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine olanak tanıyacak, olası mağduriyetlerin ve zaman kayıplarının önüne geçecektir. Eczanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltarak hem hastalarımızın hem de eczane çalışanlarımızın sağlığını korumaya katkıda bulunacaktır.


Hekimler tarafından hastalara reçete çıktısı verilmeyip sadece bilgi fişi çıktısının da verilebildiği saha gerçeği göz önünde bulundurularak; sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak adına, reçete bilgi fişi tasarımında, yukarıda kısaca ifade edilen ve sahadan alınan geri bildirimlerle oluşturulan ekteki taslak doğrultusunda değişiklik yapılarak, Reçetem Sistemi'ne entegre edilmesini bilgilerinize arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANIEK– Reçetem Sistemi “Barkod Yazdır” butonuna entegre edilecek bilgi fişi şablonu örnekleri

Comentarios


bottom of page