top of page

MİLLİYET GAZETESİ:HERKESİ ZEHİRLEYEN HATA!


Herkesi zehirleyen hata! Çöpe atılan ilaçlar soframıza kadar geliyor

ilaç israfı, Türkiye’de özellikle son yıllarda ciddi boyutlara ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalar da bu gerçeği gözler önüne seriyor. En korkutucu olan tablo, çöpe attığımız ilaçların yediğimize, içtiğimize karışarak sağlığımızı tehdit etmesi! Sadece sağlık sektörünü değil, hayatımızdaki pek çok alanı etkileyen ilaç israfının altında yatan bilinçsiz ilaç kullanıma karşı uzmanların önemli tavsiyeleri var...


Senim Tanay Karakuş - Selçuk Bulut / Milliyet.com.tr - Sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve kolay olması, Türkiye’de ilaç kullanımında artışa sebep oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) araştırmalarına da yansıyan bu artışın altında ise bilinçsiz ilaç kullanımı yatıyor.

SGK verilerine göre, her gün 1 buçuk milyon kişi çeşitli sebeplerle doktora gidiyor ve Türkiye’de yılda kişi başı 30 kutu ilaç tüketiliyor. Doktora yazdırılıp kullanılmayan yüzlerce ton ilaç ise kutu kutu çöpe atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgiler de SGK verilerini destekler nitelikte. Buna göre ilaçların yaklaşık yüzde 50’si yanlış ya da gereksiz kullanılıyor, hatta kutusu bile açılmadan çöpe atılıyor! Çöpe atılan ilaçlar ise yediğimize, içtiğimize karışarak bizi resmen zehirliyor.

Peki, hem insan hem de çevre sağlığı için tehdit oluşturan atık ilaçlar konusunda neler yapılabilir? Sağlıkta da israfa yol açan bu tehlikenin önüne nasıl geçilebilir? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydana sorularımızı yönelttik.

"DOKTOR DOKTOR GEZİP İLAÇLARI KULLANMIYORUZ"

İlaç israfı, tüm dünyada en önemli sorunların başında geliyor. Her gün kutularca ilaç çöpe gidiyor. Türkiye'deki ilaç israfı ne boyutta?

Nurten Saydan: Yaşlanan nüfus, yeni çıkan ve geri ödemeye giren ilaçlar ile kanser gibi rahatsızlıklardaki artışlar, kamunun ilaç harcamalarını her geçen gün artırıyor. İnsan hayatının uzamasının ilaç ve sağlık harcamalarındaki artışı beraberinde getirmesi de kaçınılmaz bir sonuç. Diğer taraftan ülkemizde sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, hastaların doktora müracaat sayılarını artırdı. Aile hekiminin yazdığı ilaçlar alındığı halde bu ilaçlar kullanılmadan başka hastanelerde muayene olunarak farklı farklı ilaçların alınması da başlıca sorun kaynağı. Bunun yanı sıra ülkemizdeki sağlık okuryazarlığının düşük olması, ilacı alan ama kullanmayan, dolayısıyla da bilinçsiz ilaç tüketimine neden olan bir toplum yapımız olduğunu ortaya koyuyor.

'BİLİNÇSİZ İLAÇ TÜKETİMİ SÖZ KONUSU'

İlaç israfından ilaç sanayisi dışında başka hangi sektörler etkileniyor?

Nurten Saydan: Türkiye'de ilaç israfından daha çok bilinçsiz ilaç tüketimi söz konusu. Bir rahatsızlık nedeniyle doktora giden kişi doktorun tavsiye ettiği gibi ilaç bitene kadar değil de kendince yeterli gördüğü kadarını çoğu zaman da 1-2 tanesini kullanıyor. İyi geldi ya da gelmedi gibi gerekçelerle geri kalan ilacı kullanmayı kesince de tedavi yarım kalıyor. Bunun sonucunda tekrar doktora gidiyor, aynı ilacı ya da daha kuvvetli başka bir ilacı reçete ettiriyor, onu alıyor, yine düzgün kullanmıyor. Böylece sağlık sistemini tekrar tekrar kullanarak zaman ve kaynak israfına yol açıyor. Devlet ise tedavi için gereğinden fazla ücret ödemiş oluyor.

'İLACIN TEK YETKİLİSİ ECZACILARDIR'

'Akılcı ilaç kullanımı' deyince ne anlamalıyız? İlaç israfına nasıl katkılar sunar?

Nurten Saydan: Akılcı ilaç kullanımı, tedaviyi belirleyen doktorun öngördüğü tedavi şemasına uygun olarak eczacı bilgilendirmesi ve rehberliğinde doğru ilacın doğru zamanda, doğru dozda kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu sistem sayesinde hastalar sağlık sisteminin tedavi basamakları arasında gereksiz yere gezip zaman kaybı ve ekonomik kayıp yaşamaz, devlet de iş gücünden ve sağlık harcamalarından tasarruf eder. Ülkemizde maalesef insanlar komşu, eş, dost ya da arkadaş tavsiyesiyle tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklarda kullandıkları ilaçları hatta kanser tedavisinde kullandıkları ilaçları bile bırakıp ne içerdiği belli olmayan sözde bitkisel tedavilere yöneliyor. Bu da çok ciddi sağlık sorunları yaşanmasına yol açıyor.

O nedenle ister reçeteli, ister reçetesiz, isterse bitkisel olsun ilaç kullanırken mutlaka eczacılarının tavsiyelerine uyulmalı, onlara danışmadan ilaç kullanılmamalı. Dünyada ve ülkemizde ilacın tek yetkilisinin eczacılar olduğu göz ardı edilmiş durumda. Halkımızın ciddi bir şekilde bilinçlendirilmesiyle yol kat edebiliriz. Önceliğimiz bu olmalı.

'SON KULLANIM TARİHİ GEÇEN İLAÇ, KİMYASAL ATIKTIR'

İlaç firmaları ilacın geri dönüşümüne katkı sunmak için ne gibi adımlar atmalı?

Nurten Saydan: İlaçlar son kullanma tarihine kadar ilaç, son kullanma tarihi geçince ya da ambalajı bozulunca kimyasal atıktır. Tüm dünyada kimyasal madde üreten firmalar, ürettikleri ürünlerin atıklarını imha etmekle yükümlüdür. Nerede olursa olsun kullanılmayan ya da kullanım süresi dolmuş ilaçlar, bu çerçevede atık ilaç hükmündedir. Ancak maalesef atık ilaçlar sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bir çevre sorunu haline geldi. Okyanuslardaki balıklarda bile yapılan analizlerde ciddi oranlarda insanların kullandığı ilaçların etken maddelerine rastlanılıyor. Kullanılmayan ilaçların çöplere, oradan yeraltı sularına karışması ya da kanalizasyonla denizlere karışması ciddi bir çevre sorunu.

Bu çerçevede belediyelerin tıpkı atık piller gibi atık ilaç kutuları oluşturmaları ya da bu atıkların toplamaya yetkili kuruluşlar vasıtasıyla toplanmasını sağlayacak bir altyapının oluşturulması sağlanmalı. Bu amaçla da ilaç firmalarının bu atıkların toplanmasını sağlamak üzere kutu başı belirlenecek bir ücreti fon olarak ayırmaları sağlanabilir. Gerekli yasal düzenlemeyle bu bir an önce hayata geçirilmeli.

'EVLERDEKİ İLAÇLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAK YÖNTEM...'

Bireysel olarak israf için alacağımız önlemler neler olmalı? Mesela tarihi geçen ilaçları çöpe atmak yerine başka nasıl geri dönüşüme katabiliriz?

Nurten Saydan: Son kullanma tarihi geçmiş olsun ya da olmasın evlerde bulunan, kullanılmayan ilaçlar, atık ilaç statüsündedir. Bunların tekrardan tedavi zincirine sokulması ciddi riskler barındırır. Atık ilaçlar; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilir.

Söz konusu tebliğin 8’inci maddesine göre; 'büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri; 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle' yükümlüdürler. Bu çerçevede kurulacak atık ilaç toplama merkezleri dışında evlerdeki ilaçları geri dönüşüme kazandıracak bir yöntem bulunmuyor. Zira evlerdeki ilaçların saklanma koşullarının bilinmesi ve kontrol edilmesi mümkün değil.

'HERKESE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Aşırı ilaç tüketimi ile ilaç israfı arasında nasıl bir ilişki var? Ne gibi önlemler alınabilir?

Nurten Saydan: Dünyada ilaca ve gıdaya ulaşmada sorun yaşayan milyarlarca insanın varlığı göz önünde bulundurularak ülkemizde herkesin erişebilir durumda olduğu sağlık sisteminin bilinçli bir şekilde kullanılması sağlanmalı. Ve en önemlisi ilacın tek yetkilisi eczacıların ilaçla ilgili kullanım önerileri ve bilgilendirmeleri çerçevesinde hareket etmek, en doğru yaklaşım olacaktır.

bottom of page