top of page

MEDULA KULLANIM KILAVUZU GÜNCELLENDİ (GSS prim borcu olanlar için yeni düzenleme)


MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-26.06.2018 (GSS prim borcu olanlar için yeni düzenleme)

Değerli Üyelerimiz,

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olması nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek.Buna göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen vatandaşlar yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları ile üniversite hastanelerinden ücret ödemeden faydalanmaya devam edecek.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (26.06.2018)” güncellemesi yapılmıştır. Aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Değişen Bölümler  Versiyon: 3.1.0 Yayınlanma Tarihi:  25.06.2018

2- 23/06/2018 tarihli ve 2018/11769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup, isteğe bağlı sigortalılar hariç primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımız, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereği 60 günü aşan prim borcu olması halinde; GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen kişiler, (Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında primini kendi ödemesi gereken 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar yer almamaktadır.) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile Üniversite Hastanelerinden 23.06.2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ücret ödemeden yararlanabileceklerdir.

Bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır)

Vakıf Üniversiteleri ve Özel Hastaneler Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında olup, bunlardan alınan sağlık hizmetlerinin tüm bedeli kişilerce ödenmeye devam edilecektir.


bottom of page