top of page

MEDULA EKRAN UYARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


MEDULA EKRAN UYARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Medula uyarı ekranında yer alan;

Yabancı ülke vatandaşlarının;genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait reçeteler Kurumca karşılanmaz.

Şeklindeki Medula uyarısı vatansızlar ve Suriyelileri kapsamamaktadır.

Yabancı ülke vatandaşları (Irak,Afgan vs.) Türkiye ye gelmeden önce kronik hastalığı mevcut ise (örn. Astım,diyabet vs.) ilaçları kurumca karşılanmayacaktır.

Sendikamızca konu ile ilgili olarak kuruma gerekli yazılı başvuru yapılmış olup,aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

                                                                                                                             08/05/2019

                                                                                                                            TEİS2019-21

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu : Yabancı ülke vatandaşlarının kronik rahatsızlıkları ile ilgili Medula ekran duyurusu hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sisteminde yer alan “Yabancı ülke vatandaşlarının;genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarına ait reçeteler Kurumca karşılanmaz.” Şeklindeki SGK’nın kanun ve yönetmeliklerle sahip olduğu sorumluluğun reddine ilişkin Medula uyarısı ile bu hastaların daha önceden kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığının kontrolü/sorumluluğu reçete kaydı yapan eczaneye ait olmakta, bu durumda da üyelerimiz ve meslektaşlarımız ciddi hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadırlar.

5510 sayılı yasada yapılan düzenleme ile bu kişilerin GSS’li olmadan önceki kronik hastalıklarına dair bedellerin ödenmeyeceği belirtilmiş olup, SGK medula eczane sistemi üzerinden TC’si 99 ile başlayan tüm sigortalılar için ilgili uyarı mesajı reçete girişi yapan eczacıya bildirilmektedir.

Bu kişilerin sigortalı olmadan önce kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığına ilişkin eczane ve hastanelerde bir veri bulunmamaktadır. Bu veriler Medula Provizyon sisteminde de olmadığı gibi herhangi bir inceleme esnasında da bu reçeteler için haksız kesintiler yapılabilmektedir.

Mevcut yasa hükmünde yer alan  kronik hastalıklar ifadesine ilişkin bir yönetmelik ve genelge yayımlanmadığından, sadece kronik hastalıklar ifadesi esas alınarak hipertansiyon, astım ve şeker hastalığı vb. gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar karşılanmamakta, eczacılar, hastaneler ve hastalar için ciddi mağduriyetler oluşmaktadır.

Eczacıların bu işlemlerde elinde geçmiş kişi verisi bulunmamakta gelen her SGK güvenceli kişiye protokol hükümleri gereği sağlık hizmeti sunmaktadır. SGK medula sisteminin yapması gereken işlemlerin eczacılara yüklenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.  Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 20. Maddesine göre ‘..genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma şartlarının oluşup oluşmadığı bilgisayar ortamında her bir sigortalı için oluşturulan hizmet kütüğündeki kayıtlar kullanılarak belirlenir’ amir hükmüne dayanarak  söz konusu GSS’li kişilere elindeki kayıtlara göre ödenmeyecek ilaçların eczacıya sorumluluk yüklemeden Meduladan engellenmesi gerekmekte olup, Medula Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Komentáře


bottom of page