top of page

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU


duyuru5

                                          T.C.

        SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

                Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

                                                                       16/7/2013

DUYURU

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna istinaden her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup,haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta olup, malî tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri hariç olmak üzere, yasal verilme süresi 2-27 Temmuz arasında sona eren belgelerin 29/7/2013 tarihine (27/7/2013 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle) kadar verilmesi halinde, bu belgeler yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş sayılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

bottom of page