LÜTFEN DİKKAT !!


dıkkatb

28 GÜN UYGULAMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

         Değerli üyelerimiz,

         Sizlerde oluşan tereddütler ve sorular üzerine Kurumla yapılan görüşmede aldığımız bilgiye göre dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıdadır:

*Anemi,mantar enfeksiyonu,reflu ve GİS ülseri tedavisinde kullanılan ilaçların 28 günlük  olarak ödenmesine 1 mayıs tarihine kadar devam edilecektir. Bu ilaçlarda 1 mayıs tarihine kadar en fazla 28 günlük ilaç verilecek ve reçetede mutlaka teşhis olacaktır.

*Hastaların ilk defa kullanacağı ilaçlarda küçük ambalaj uygulaması Yeni SUT uygulamasında da devam etmektedir. Örneğin;

         Benexol B-12 Apikobal 50 tb, Nerox B-12 60tb ilk kez hastaya yazılıyorsa ve kullanım dozu 1*1 ise küçük ambalajlı formları veya eşdeğerleri verilecektir.

         Önemle bilgilerinize sunulur.

TEİS

#onecikan